Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208070-001
38
2
Kwatera złożona jest na planie nieregularnego wieloboku. Składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowią dwie prostokątne, podłużne mogiły w betonowych obramowaniach, nakryte lastrykowymi płytami. Połączone są one płytą, na której ustawiona jest stela o nieregularnych krawędziach z wyrytym krzyżem oraz napisem: „MOGIŁA ŻOŁNIERZY/ POLEGŁYCH/ W I WOJNIE ŚWIATOWEJ/ 1914 – 1915/ Spoczywa tu 25 żołnierzy armii/ austro-węgierskiej i 8 rosyjskiej/ i 4 nieznanej przynależności armijnej.” Drugą część kwatery stanowi prostokątna mogiła w betonowym obramowaniu, nakryta lastrykową płytą z lastrykową stelą u wezgłowia. Na steli umieszczona jest tablica z motywem gałązki palmowej oraz napisem: „MOGIŁA ŻOŁNIERZY/ POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ/ 1914-1915”.

Według danych z 1939r. na cmentarzu parafialnym w Słaboszowie spoczywały szczątki 25 żołnierzy z armii rosyjskiej, 8 z armii austro-węgierskiej oraz 4 o nieustalonej przynależności armijnej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska dwóch pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15187, 15203 (w tym szkic kwatery), 17474.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 192-194.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 268, 300, 346, 368.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PALY [PATEJ] GABOR TRAIN-SOLDAT Австро-венгерская армия
BUNIN MICHAŁ OFFIZIER Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 24
Австро-венгерская армия 8
4