Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206150-001
9
9
Mogiła wyłożona płytami i ogrodzona metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem. Na mogile ustawiony granitowy blok z umieszczonym na licu metalowym krzyżem, odlewem przedstawiającym trójdzielny herb powstańczy złożony z orła w koronie, pogoni i wizerunku św. Michała Archanioła. Nad tarczą herbową znajduje się wstęga z napisem „BOŻE ZBAW POLSKĘ”.
W głaz wmurowana jest odlewana metalowa tablica z napisem:

>>PAMIĘCI/ POLEGŁYCH/ W DNIU 7 MAJA 1863 R./ W BITWIE POD SZYCAMI/ POWSTAŃCÓW/ POWSTANIA/ STYCZNIOWEGO/ OSWALDA/ ARTMIŃSKIEGO/ TYTUSA/ BALICKIEGO/ MICHAŁA DEMBOWSKIEGO/– DUDZIAKA/ –FALENCKIEGO/ KAZIMIERZA/ FEDOROWICZA/ LEOPOLDA/ ŁĘBIŃSKIEGO/ – NARZYNKIEWICZA/ BOGDANA/ PIĄTKOWSKIEGO/ FELIKSA/ POPLIŃSKIEGO/ – PULITOWSKIEGO/ HIPOLITA/ ŚWIDERSKIEGO/ OBOK ORŁA ZNAK/ POGONI/ POSZLI NASI/ W BÓJ BEZ BRONI/ „NON OMNIS MORIAR”<<

W dniu 7 maja 1863 r. oddział powstańczy Józefa Rumockiego (Rumowskiego) stoczył bitwę z siłami rosyjskimi nadchodzącymi od strony Michałowic i Olkusza. W bitwie poległo 10 powstańców, a 30 odniosło rany.

W mogile w Szycach, jak wynika z protokołu przeprowadzonej w 1927 r. ekshumacji, spoczęły szczątki 9 powstańców.

Z wymienionych na tablicy Oswald Artmiński vel Artwiński poległ prawdopodobnie w marcu 1863 r. pod Giebułtowem i ma nagrobek w Książu Małym, Falencki został pochowany w Modlnicy, a Fedorowicz zmarł w Miechowie.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 170.
  • H. Stupnicki, Imionospis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864, Lwów 1865, s. 6, 46, 67, 82.
  • Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskim, 1861-1866 r., cz. 2., opr. Z. Kolumna, Kraków 1868, s. 6-8, 51, 61, 68, 161, 208, 220, 225, 266.
  • W. Polakiewicz, Wspomnienia Kazimierza Waściszewskiego. Przyczynek do udziału Podhalan w powstaniu styczniowym, „Rocznik Podhalański”, T. 4, 1987, s. 95-113.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BALICKI TYTUS Январские повстанцы
DEMBOWSKI MICHAŁ Январские повстанцы
DUDZIAK Январские повстанцы
ŁĘBIŃSKI LEOPOLD Январские повстанцы
NARZYNKIEWICZ Январские повстанцы
PIĄTKOWSKI BOGDAN Январские повстанцы
POPLIŃSKI FELIKS Январские повстанцы
PULITOWSKI Январские повстанцы
ŚWIDERSKI HIPOLIT Январские повстанцы