Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206150-001
8
8
Na mogile umieszczony jest głaz, na którym znajduje się krzyż oraz tablica pamiątkowa.
 
W mogile pochowano powstańców poległych w bitwie pod Szycami 7 maja 1863 roku.
  • W. Polakiewicz, Wspomnienia Kazimierza Waściszewskiego. Przyczynek do udziału Podhalan w powstaniu styczniowym, „Rocznik Podhalański”, T. 4, 1987, s. 95-113.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ARTUMIŃSKI OSWALD Январские повстанцы
BALICKI TYTUS Январские повстанцы
DEMBOWSKI - DUDZIAL- FALENICKI MICHAŁ Январские повстанцы
FEDOROWICZ KAZIMIERZ Январские повстанцы
ŁEBIŃSKI - NARZYNKIEWICZ LEOPOLD Январские повстанцы
PIĄTKOWSKI BOGDAN Январские повстанцы
POPLIŃSKI - PULITOWSKI FELIKS Январские повстанцы
ŚWIDERSKI HIPOLIT Январские повстанцы