Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201050-004
9
1
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem. Pierwotnie ogrodzenie składało się z zakończonych kulą betonowych słupków, połączonych metalowymi rurami.

W obrębie cmentarza znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych podstawach:
– żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego,
– żeliwnego ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym i datą „1915",
– trzech krzyży łacińskich z metalowych prętów o rozdwojonych zakończeniach ramion,
– czterech krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Na skrzyżowaniu ramion krzyży z metalowych prętów umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 5 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 184, 333, 825-827 (wykaz pochowanych i plan cmentarza pierwotnego).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 354-355.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 369 (zdjęcie lub reprodukcja obrazu).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 227.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 109.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
FRITZ ANTON KADETT Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 4
Русская армия 4