Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-022
68
14
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony drewnianym płotem, z wejściem zamykanym jednoskrzydłową drewnianą furtką. Główny element cmentarza to wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem.

Groby pierwotnie otoczone były kamiennymi obramowaniami. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:

– dużych żeliwnych krzyży łacińskich ze stylizowanym mieczem i krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion
– małego żeliwnego krzyża maltańskiego z motywem liści dębu,
– małego żeliwnego krzyża lotaryńskiego.

Zostały one wykonane w trakcie renowacji cmentarza, ale ich rozmieszczenie nie odpowiada pierwotnej lokalizacji.

W 6 grobach zbiorowych pochowano 40 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 28 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 1749-1762.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 140.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 405-406.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 156-157.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 84.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
JIRSCHIM ADOLF RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
BĚHAK FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
TOMEŠ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ČAP JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SYKORO FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOCIAN WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MĚSTAN FRIDOLIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PADR JAROSLAUS FELDWEBEL Австро-венгерская армия
PROVAZNIK FRANZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARTOŠ JAROSLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAMPL JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SATRANSKY JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAŠEK JOSEF GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
PRECLIK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 28
Австро-венгерская армия 26