Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205070-003
286
6
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony od północy murem kamiennym, a z pozostałych stron kamiennymi słupami, połączonymi drewnianym, sztachetowym płotem. Dwa zamknięte jednoskrzydłowymi, drewnianymi furtkami wejścia znajdują się po obu stronach kapliczki, położonej w linii południowego ogrodzenia. Zbudowana jest ona na planie prostokąta z apsydą zamkniętą w kształcie trapezu. Przed wejściem po prawej stronie kaplicy znajduje się pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Groby mają układ rzędowy.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– pojedynczych krzyży lotaryńskich z płaskownika z ramką u podstawy na betonowym cokole,
– trzech krzyży lotaryńskich (środkowy z ramką u podstawy) ustawionych na trójsegmentowym cokole.

W 25 grobach zbiorowych i 67 pojedynczych pochowano 286 żołnierzy armii rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano 6.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1101-1149 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 108 (fotografia - stan pierwotny).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/5949 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 166.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 553-556.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 188-189.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 111.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CZERNOJEF IWAN INFANTERIST Русская армия
BUTOVU VLAS INFANTERIST Русская армия
MELTAPRACHOF NIKITA STEPANOWICZ INFANTERIST Русская армия
BORGOS GRIGORI INFANTERIST Русская армия
BARANIENKA JANIOW INFANTERIST Русская армия
SKOMAROW WASILI INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 280