Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-004
22
7
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony otynkowanymi słupami z nakrywą połączonymi płotem z metalowych sztachet na betonowej podmurówce. Pierwotnie ogrodzenie cmentarza stanowi pełny mur kamienny, a od strony frontowej drewniany płot. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem krzyż, który różni się wyglądem i proporcjami od pierwotnego.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyży łacińskich z data „1915",
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich z motywem liści lipy.

Przy krótszych bokach cmentarza umieszczone są betonowe ławy.

W 6 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 15 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 7 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1569-1597 (plany, wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 83 (2 fotografie archiwalne) GW 62 s. 105 (fotografia archiwalna).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/5980, 3/1/0/9/1366 (fotografie archiwalne)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 482-483.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 169-170.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 96.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WIELAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
PALOVSKI LEO INFANTERIST Австро-венгерская армия
MORAWIEC STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOPEC ROMAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAPA MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KARGOL STANISLAUS SAPPEUR Австро-венгерская армия
MACIASZEK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 7
Австро-венгерская армия 8