Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-012
303
0
Głównym elementem kwatery jest pomnik z wmurowanych w betonową tumbę macew i umieszczonych na niej tablic upamiętniających ofiary zbrodni hitlerowskich z napisami w języku polskim i hebrajskim. Na głównej tablicy widnieje inskrypcja:


„DLA PAMIĘCI LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W OKOLICY BOCHNIA – WIŚNICZ OFIARY PRZEŚLADOWAŃ HITLEROWSKICH 1939 – 1945”

Pomnik otoczony jest żywopłotem. Cmentarz żydowski w Bochni był miejscem masowych i pojedynczych egzekucji. Zwłoki ofiar chowano na miejscu w zbiorowych mogiłach.

 
Cmentarz Żydowski w Bochni był miejscem masowych i pojedynczych egzekucji. Zwłoki ofiar chowano na miejscu w zbiorowych mogiłach.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, oprac. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 732.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 23-24.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
OSOBA CYWILNA 303