Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1217050-004
4
4
 


 


Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia znajduje się pionowa lastrykowa płyta w kształcie wydłużonego nieregularnego czworoboku z krucyfiksem. Na prawo od niej umieszczona jest prostokątna lastrykowa stela z czarną tablicą z napisem:„Ś † P / SŁODYCZKA / LUDWIKA Ur. 1905 / ANTONINA Ur. 1892 / AGNIESZKA Ur. 1896 / WŁADYSŁAW Ur. 1914 / ROZSTRZELANI 7 XII 1943 / PRZEZ GESTAPO / JEZU UFAM TOBIE”Pochowano tu osoby zostały rozstrzelane przez hitlerowców 7 grudnia 1943 r.


 

  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, pod red. Cz. Czubryta-Borkowskiego i in., Warszawa 1988, s. 469.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 110.
  • Władysław Sikora, Oni życia nie przespali, (maszynopis w posiadaniu autora).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SŁODYCZKA ANTONINA OSOBA CYWILNA
SŁODYCZKA AGNIESZKA OSOBA CYWILNA
SŁODYCZKA LUDWIKA OSOBA CYWILNA
SŁODYCZKA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA