Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211050-005
1
1
Mogiła ziemna, oznaczona metalowym krzyżem łacińskim z wizerunkiem Chrystusa. W dolnej części krzyża łacińskiego znajduje się tabliczka z napisem:
 
„Tu spoczywa/ JOSEF NEMET/ 1920 – 1945/ żołnierz”
 
Pochowano tu Josefa Nemeta, żołnierza armii niemieckiej lub węgierskiej, który został zabity przez żołnierzy sowieckich.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NEMET JOSEF Немецкая армия