Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211050-007
1
0
Dwie mogiły ziemne z kamiennym obramowaniem. Na jednej z nich znajduje się żelazny krzyż z figurą Chrystusa. Głównym elementem kwatery był znajdujący się pomiędzy mogiłami wysoki pomnik z krzyżem łacińskim na frontowej ścianie. U wezgłowia mogił znajdowały się 2 ściany pomnikowe z tablicami memoratywnymi. 
 
Pochowano tu żołnierzy armii niemieckiej poległych w 1939 r.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 1