Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211090-004
1
1
Mogiła ziemna. U wezgłowia znajduje się krzyż z metalowych rur z figurą Chrystusa.
Pochowano tu Jana Trutego rozstrzelanego przez hitlerowców w 1943 r. na terenie Witowa. W 1945 ciało ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Harklowej. Według relacji świadków Jan Truty należał do Armii Krajowej.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. (województwo nowosądeckie), Warszawa 1984, s. 47.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TRUTY JAN Армия крайова (AK)