Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211080-005
4
0
Miejsce pochówku jest nieoznaczone i znajduje się na ogrodzonym terenie przy kapliczce św. Jana. Pochowano tu 3 żołnierzy armii niemieckiej i jednego żołnierza armii węgierskiej poległych w styczniu 1945 r. 
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 3
1