Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1209030-005
7
0
Mogiła ziemna, oznaczona metalowym krzyżem z metalowych rur z figurą Chrystusa.
Pochowano tu 7 żołnierzy armii niemieckiej poległych w styczniu 1945 r.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 7