Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219020-003
154
14
Na mogile znajduje się ziemny kopiec o wysokości ok. 3,7 m i średnicy 17 m. u podstawy. Na szczycie kopca znajduje się ogrodzony czterema słupami połączonymi żelaznym łańcuchem pomnik. Składa się on z postumentu z piaskowca zwieńczonego kompozycją rzeźbiarską przedstawiającą stojącą pod krzyżem postać kobiecą, stanowiącą alegorię cierpiącej Polski. U jej stóp znajduje się orzeł. Na belce krzyża umieszczony jest napis „BOŻE ZBAW POLSKĘ" W niszach na trzech ścianach postumentu umieszczone są kamienne tablice z inskrypcjami:

– „Ś.P./ MICHAŁ/ ROTTERMUND/ dowódca oddziału/ powstańczego/ pod Gdowem"
– „Rachel płacząca synów swoich/ i nie chciała się dać pocieszyć/ iż ich nie masz Jerem XXXI/ POLEGŁYM za OJCZYZNE/ pod GDOWEM/ 1846–1906 r./ R.I.P."
– „JÓZEF SIEDLECKI L. 19/ Z JANKÓWKI/ FRYDERYK LOCHER RITTER/ SYN ZARZĄDCY SAL. w WIELICZ/ ALOJZY STEFANIDES UCZEŃ/ SYN DYREKTORA SZKOŁY z WIELICZKI/ MICHALCZEWSKI DOZORCA SAL/ ANTONI NEIDER/ EDWARD DROZDOWSKI GÓRNIK/ WOJCIECH PILCHOWSKI ŻELEŹNIK/ WALENTY STARNA/ WOJCIECH MAŁEK GÓRNIK/ JANISZEWSKI/ FRANCISZEK CAMON ŚWIECZNY/ SALINARNY/ MICHAŁ BOROWIEC/ SKAWIŃSKI/ POWROŹNIK/ c t r. c t r."

Na szczyt kopca prowadzi wyłożona kamieniami ścieżka.
Rankiem 26 lutego 1846 r. do Gdowa przybył oddział powstańców krakowskich dowodzony przez pułkownika Suchorzewskiego. Siły powstańców zostały zaskoczone przez dowodzone przez podpułkownika Benedeka pułk piechoty „Nugent" i pułk kawalerii „Kaiser", wsparte zastępami chłopów z dóbr kameralnych, którzy stawili się na wezwanie starosty bocheńskiego Bernda. Zwłoki 154 powstańców złożono w dołach na pastwisku obok cmentarza.

W 1896 r. na mogile z inicjatywy gdowskiej Straży Ogniowej i Sokoła usypano kopiec. W 1906 r. na kopcu stanął pomnik ufundowany przez rodzinę Michała Rottermunda i wykonany przez artystę rzeźbiarza Wojciecha Samka z Bochni. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 19 sierpnia 1906 r. Wskutek poszerzenia cmentarza, objął on także mogiłę powstańców z 1846 r.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • J. Wawel-Louis, Kronika Rewolucyi Krakowskiej, Kraków 1898, s. 147-148.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ROTTEMUND MICHAŁ Краковские повстанцы
SIEDLECKI JÓZEF Краковские повстанцы
LOCHER - RITTER FRYDERYK Краковские повстанцы
STEFANIDES ALOJZY Краковские повстанцы
MICHALCZEWSKI Краковские повстанцы
NAJDER ANTONI Краковские повстанцы
DROZDOWSKI EDWARD Краковские повстанцы
PILCHOWSKI WOJCIECH Краковские повстанцы
STARNA WALENTY Краковские повстанцы
MAŁEK WOJCIECH Краковские повстанцы
JANISZEWSKI Краковские повстанцы
CAMON FRANCISZEK Краковские повстанцы
SKAWIŃSKI Краковские повстанцы
BOROWIEC MICHAŁ Краковские повстанцы
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Краковские повстанцы 140