Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216020-010
45
39
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony stalową siatką na betonowej podmurówce, dostosowanej uskokami do ukształtowania terenu, z wejściem zamykanym jednoskrzydłową furtką. Pierwotnie ogrodzeniem był płot z drewnianych sztachet z wejściem zamykanym drewnianą furtką. Na cmentarzu znajduje się betonowy pomnik w formie wysokiego postumentu w kształcie ściętego ostrosłupa, zwieńczonego krzyżem łacińskim i osadzonego na betonowej płycie. Na frontowej ścianie postumentu umieszczona jest tablica z napisem: „CMENTARZ AUSTRIACKI Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 182/ 44 GROBY ZIEMNE”. Poniżej tablicy w drewnianej ramce umieszczony jest wydruk z nazwiskami pochowanych na cmentarzu żołnierzy. Przed pomnikiem znajduje się mogiła ziemna w obramowaniu z krzyżem łacińskim na betonowej podstawie. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był prosty, wysoki krzyż z drewnianych belek, ustawiony na kamiennym kopcu. Na grobach znajdowały się drewniane krzyże.
 
Pochowano tu 45 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych. Znane są nazwiska 39 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 256.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 192-193.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 253-254.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 77-78.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 108-109.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SZÁSZI ARPÁD INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIROKI JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LÖBI EMMERICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
KORMÁNYOS STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÓVÁRI JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
FUNKENHAUSER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GORGA PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEGYESI LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKOPAL FRANZ Австро-венгерская армия
MIKRUT ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZOSZ GERGELY INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUMEŃCZUK ONUFRYJ INFANTERIST Австро-венгерская армия
POTYCKI FEDOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
TÓTH ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
OROSZ GERGELY INFANTERIST Австро-венгерская армия
BREUER ERNST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SYRÁNYI JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIS JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUZA JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GIMDERMANN EDUART LEUTNANT Австро-венгерская армия
HAJDA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GYÖRGY GABRIEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZEPIEL ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
FILIPIAK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHOLZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
VARGA PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÁSPÁR GASPAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVÁCZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANDRACSIK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
VAJZER STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DEMKÓW BASILIUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRÓL SEMKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
SINKA STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ORLÓVSZKY STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ADAM ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZABÓ LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUSZÁR ORBAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZORNOBAJ GREGOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
OLEVSZA GYÖRGY INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 6