Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216020-014
1
1
Mogiła ziemna w dwustopniowym betonowym obramowaniu. U wezgłowia ścięta zwieńczona krzyżem betonowa płyta z wmurowaną tabliczką z napisem „Ś.†P./ JÓZEF KIEROŃSKI/ ABSOLWENT I LICEUM w TARNOWIE/ ZGINĄŁ ZA OJCZYZNE/ DNIA 27.VI. w 1943 R./ ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW/ PRZEŻYŁ LAT 24./ BOŻE PRZYJM JEGO/ POŚWIĘCENIE”.Pochowano tu Józefa Kierońskiego, komendanta plutonu Batalionów Chłopskich, aresztowanego przez Gestapo i zastrzelonego podczas próby ucieczki.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walk i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 85.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 80 (błędnie podane nazwisko).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KIEROŃSKI JÓZEF Крестьянские батальоны (BCh)