Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203030-005
37
34
Mogiła ziemna, założona na planie litery L i ogrodzona betonowymi słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Głównym elementem urządzenia mogiły jest ustawiona na postumencie dwumetrowa macewa, w którą wmurowano tablicę z jasnego kamienia z napisem:
 
„Tu pochowani/ Boże pamiętaj po wieczne czasy o bitych/ zamęczonych i ograbionych./ Trzydziestu siedmiu męczenników/ zabitych i zamordowanych przez/ germańskich zbrodniarzy (niech Bóg/ wykreśli ich imiona) w okrutny sposób/ w dniach 24; 26; 27 elul 698 w miasteczku/ Trzebinia i przewiezionych do/ pochówku w Chanukę roku 699 według/ małej rachuby.
1. Aszer Cizner
2. Dow Cizner
3. Szlomo Cizner i jego brat
4. Dawid Cizner
5. Mordechaj Szehnberg
6. Mosze Lida
7. Kalman Ziegel
8. Abraham Karngold
9. Meir Szehnberg
10. Pinchas Ruben Dereszewicz
11. Aszer Gutfraind i jego brat
12. Ruben Gutfraind
13. Menachem Mendel Sziff
14. Meir Sznicer i jego syn
15. Cwi Sznicer
16. Juda Klapholc
17. Mszulam Zisze Klagsbrun
18. Natan Bochner i jego brat
19. Zelig Bochner
20. Meir Razenboim i jego brat
21. … Razenboim
22. Szmuel Lejb Razenboim
23. Mordechaj Wiener
24. Chaim Bakon
25. Mordechaj Kac
26. Pinchas Mendel Mandelboim
27. Mosze, syn pana Lejbusza Sofera
i inni, których imiona nie są znane
Niech Bóg pomści ich krew – Niech ich/ dusze zostaną związane w wieniec życia./ Kamień ten postawiono w dniu 13 adar/ 706./ W trzecią rocznicę zbrodni dokonanej/ przez bandytów germańskich./ Tego dnia wywieziono Żydów z Chrzanowa/ i wielu z nich wysłano/ do Oświęcimia. Tam oddali swe dusze/ z powodu uświęcenia Imienia./ Zostali spaleni w piecach z ogniem.”
 
W mogile pochowano zwłoki 37 Żydów zamordowanych w dniach 8 i 11 września 1939 r. podczas zbiorowych egzekucjach w Trzebini, pierwotnie pochowanych w okolicach stacji kolejowej w Trzebini. W grudniu 1939 r. ekshumowano zwłoki 42 mężczyzn, 5 pochowano w Jaworznie, 37 na kirkucie w Chrzanowie. Znane są nazwiska 33 pochowanych.
  • A. Kostka, J. Piskorz, Trzebińskie historie, Trzebinia 2008.
  • E. Solak, Ł. Dulowski, Trupy pod wiaduktem, „Przełom. Tygodnik ziemi chrzanowskiej.”, 2010, Nr 37 (15 IX), s. 1.
  • Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. F. Kiryk, 1994, s. 444.
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chrzanowie, Księga zgonów izraelickich z roku 1939.
  • W. Wyzina, Jeden nagrobek - wiele pytań (1) [w:] Kronika chrzanowska, nr 124, s. 14.
  • W. Wyzina, Jeden nagrobek - wiele pytań (2) [w:] Kronika chrzanowska, nr 125, s. 14-15.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
3