Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-008
594
340
Cmentarz stanowi założenie przestrzenne złożone z dwóch osobnych kwater austro-węgierskiej i rosyjskiej oraz pomnika głównego.
 
Kwatera austro-węgierska założona jest na planie wydłużonego prostokąta z kwadratowym aneksem od strony północnej i ogrodzona betonowymi słupami, połączonymi drewnianym płotem z motywami krzyża łacińskiego. Główny element kwatery stanowi drewniany krzyż, osadzony na stopniowanym postumencie z kamiennych ciosów. W płycinie frontowej ściany postumentu umieszczona jest tablica z napisem w języku niemieckim: „ERLOSCHEN SIND UNSERE NAMEN, ABER UNSERE TATEN LEUCHTEN”. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”, osadzonych na betonowych, zwężających się ku górze postumentach, na których umieszczone są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.
 
Na wprost wejścia do kwatery znajduje się wysoki, masywny obelisk, umieszczony na stopniowanej podstawie. We wnękach w ścianach pomnika umieszczone są wyrzeźbione z kamienia wieńce oraz napisy w języku niemieckim:
– „AM 18. und 19. FEBRUAR 1915 BLUTETEN HIER FÜR VATERLAND DAS K.U.K. TIROLER KAISER JÄGER REGIMENT No. 2 UND DIE K.u.K. INF.REG. No. 14 u 59”
– „HELDEN STÜRMTEN DIESEN HÖHE DIE HELDEN VERTEIDIGTEN/ UNSTERBLICHER RUHM KRÖNT DIE SIEGER”
– „DIE K.U.K. TIROLER KAISER JÄGER REGIMENT No. 3 u 4 DURCHBRACHEN HIER AM 2 u 3 MAI IN UNWIDERSTEHLICHEM ANLAUF DIE RUSSISCHEN STELLUNGEN”
– „ZUM GEDÄCHTNIS DER SIEGREICHEN KÄMPFE UM DIE BEFREIUNG GALIZIENS AUS FEINDLICHER GEWALT”
 
Kwatera rosyjska założona jest na planie prostokąta o wyciętych narożach od strony południowo-wschodniej i i północno wschodniej. Główny element stanowi drewniany krzyż lotaryński, osadzony na stopniowanym postumencie z kamiennych ciosów. Na ścianie cokołu umieszczona jest tablica z napisem w języku niemieckim: „GLEICHE HEIMAT RUFT NACH ALLEN TOTEN”. W kwaterze znajdują nagrobki w formie metalowych krzyży lotaryńskich, osadzonych na betonowych stelach z żeliwnymi tabliczkami imiennymi.
 
Pochowano tu 359 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 254 z armii rosyjskiej, poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 340 pochowanych.
 
Cmentarz został założony na pobojowisku, wśród lejów po pociskach. Uzupełnieniem założenia cmentarnego są odtworzone okopy. Pierwotnie ogrodzone było całe założenie cmentarne, na którego teren prowadziła ujęta w dwa kamienne słupy brama.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53, GW 61, s. 189-190 (archiwalne fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 236-239 (archiwalna fotogragfia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 243-250 (archiwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 262-263.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 160-163.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 191-193.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MARTH EDMUND JÄGER Австро-венгерская армия
DEFRANCESCHI ANGELO JÄGER Австро-венгерская армия
SENFTER STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
ZANOLLI LUIGI VITTORIO JÄGER Австро-венгерская армия
FINK GOTTLIEB JÄGER Австро-венгерская армия
WINKLER JOSEF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
RAPPOLD FRANZ JOSEF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
FRITZ HEINRICH PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
KADETZ [KADLETZ] JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
CARLI ERMINO JÄGER Австро-венгерская армия
RAUTSCHER [RAUTSCHLER] ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
FRÖHLICH JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
TÜRK RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
FLAKSIG FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
PETENEL ALOIS LUIGI JÄGER Австро-венгерская армия
WURZENBERGER HEINRICH JÄGER Австро-венгерская армия
WEISS I JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MESSNER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
TOLLOTTI FERDINAND JÄGER Австро-венгерская армия
AUER ALOIS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SNIGER FRANZ ERHARD UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
DRECHSLER LEOPOLD PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SANTER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
FLÖTZER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
GELF KARL KADETT Австро-венгерская армия
WASSERMANN KARL OB.JG.KDTT.ASP. Австро-венгерская армия
RIESER MATHIAS GEFREITER Австро-венгерская армия
SCHINDLHOLZER MAX INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOIS JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PASLER ERNST KORPORAL Австро-венгерская армия
DOLL FRIEDRICH GEFREITER Австро-венгерская армия
BRÜCKMOSER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
NILL JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ÖSTERER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
REICHL JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIELAND KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
REBITSCHEK [REBITCHEK] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRUNNMAYR [BRUNNMAYER] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUBINGER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SPENDLLINGWIMMER [SPENDLINGWIMER] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
PREINDL PETER ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
GROSSSCHOPF JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
BADER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
FELICETTI EUSTACHIO JÄGER Австро-венгерская армия
HOFSTETTER LEOPOLD JÄGER Австро-венгерская армия
ASTE GIOVANNI JÄGER Австро-венгерская армия
HOPFGARTEN ALFONS JÄGER Австро-венгерская армия
POPELLER JAKOB JÄGER Австро-венгерская армия
SCHMIEDER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
BRENNER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
MINELLI ERMINO JÄGER Австро-венгерская армия
TAVERNARO MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
TÖTSCH GOTTFRIED JÄGER Австро-венгерская армия
KÖLL ALFONS JÄGER Австро-венгерская армия
FISCHER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
ZANETTI BENJAMINO JÄGER Австро-венгерская армия
AUSSERLECHNER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
PRILLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
WEITLAUER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
ZENLESER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
OBERHOFER GEORG UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
HALLA THEODOR JÄGER Австро-венгерская армия
DEIMEL KARL JÄGER Австро-венгерская армия
UHER WENZEL JÄGER Австро-венгерская армия
OBEX PETER JÄGER Австро-венгерская армия
RIZZOLI LIBARIO JÄGER Австро-венгерская армия
BACHLER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
GRILL FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
FELDERER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KOPFENBERGER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
OBERHOFER ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
MAIRHOFER SEBASTIAN JÄGER Австро-венгерская армия
REVOLTI LUIGI OLAV JÄGER Австро-венгерская армия
SCHÖNEGGER PETER JÄGER Австро-венгерская армия
FRIENDL FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
HOLAN LADISLAUS OB.JG.KDTT.ASP. Австро-венгерская армия
ZANETER MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
HINTEREGGER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
WERNBACHER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MAIR JOHANN OBERJÄGER Австро-венгерская армия
GRODER PETER JÄGER Австро-венгерская армия
EPPACHER LUDWIG JÄGER Австро-венгерская армия
GOGL ERNST JÄGER Австро-венгерская армия
FELICETTI ORESTO JÄGER Австро-венгерская армия
BAISS GUIDO JÄGER Австро-венгерская армия
DEMATTIO FORTUNATO JÄGER Австро-венгерская армия
GUTVENGER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
FORER [FORRER] RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
EHSL JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
BERGER RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
AUSSERLECHNER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
PONTALTI SILVIO GIOVANNI PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
PROCEK JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
HASELRIEDER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
HÜTTER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
NIMETZ FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
RAINER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
ROTTENSTEINER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
PLAICKEN MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
KÖCK KARL JÄGER Австро-венгерская армия
SPECIOSI MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
ROSSI ANTONIO JÄGER Австро-венгерская армия
MADER RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
DOIPROI VIGILIO JÄGER Австро-венгерская армия
THALER IGNAZ UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
HEGEDÜS JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
GOGL CHRISTIAN JÄGER Австро-венгерская армия
KICK ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
PRAMERSDORFER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
LERGETBOHRER INGENMINO JÄGER Австро-венгерская армия
ALTON AMBROS JÄGER Австро-венгерская армия
FRANKL MORITZ JÄGER Австро-венгерская армия
CANALI FRANCESCO JÄGER Австро-венгерская армия
ROBEL EDUARD JÄGER Австро-венгерская армия
AMADEI ANTONIO JÄGER Австро-венгерская армия
SECHAUSER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
FEDERSPIEL NIKOLAUS JÄGER Австро-венгерская армия
HOFER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MARKSTEINER KARL JÄGER Австро-венгерская армия
DALFOLLO JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
MARZENDORFER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
BASSIANI LUDWIG ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
JENEWEIN EMMERICH PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
ORTNER ALBAN JÄGER Австро-венгерская армия
KÄISER MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
RIEDLER NIKOLAUS JÄGER Австро-венгерская армия
KETTMAIER SOCZATE JÄGER Австро-венгерская армия
MISCHI ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
FERRARI AUGUST JÄGER Австро-венгерская армия
PALLA GIORGIO JÄGER Австро-венгерская армия
AMBROSI JAKOB JÄGER Австро-венгерская армия
OBERARZBACHER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
ZADRA ERMENEGILDO JÄGER Австро-венгерская армия
DAPUNT EUSTACHIUS PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
KOBALD ALOIS PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
PITSCHEDEL [PILSCHEDL] JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
KIENE ERNST FRIEDRICH JÄGER Австро-венгерская армия
GESSL [GIESSEL] KARL JÄGER Австро-венгерская армия
AMHOF JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
SCHACHINGER LEOPOLD JÄGER Австро-венгерская армия
LEINBACHER PANKRAZ JÄGER Австро-венгерская армия
ZANONER MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
CAMPEI FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
EICHBERGER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
TOMASI MARIO JÄGER Австро-венгерская армия
GAUTSCH KARL JÄGER Австро-венгерская армия
WIESMAYER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
POLLINGER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
STEINACHER URBAN JÄGER Австро-венгерская армия
KREISER NIKOLAUS JÄGER Австро-венгерская армия
MOSER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
ZENLESER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
GSOTTBAUER GEORG JÄGER Австро-венгерская армия
RÖDLACH LUDWIG JÄGER Австро-венгерская армия
KEHRER PETER JÄGER Австро-венгерская армия
SAMPL LORENZ JÄGER Австро-венгерская армия
ORGLER ENGELBERT JÄGER Австро-венгерская армия
NARDON DAMIANO JÄGER Австро-венгерская армия
NEUHAUSER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
FLATSCHER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
PÖLL MAXIMILLIAN JÄGER Австро-венгерская армия
STEFAN ANGELO CANDIDO JÄGER Австро-венгерская армия
ANGELO GIRO LUIGI JÄGER Австро-венгерская армия
KOMPIT JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KOFLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
LECHTHALLER OTTO JÄGER Австро-венгерская армия
SIEF [SEIF] RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
TAUFER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
POTRICH RICCARDO JÄGER Австро-венгерская армия
STANEK ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
TRATTE FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
VOLGGER GOTTFRIED JÄGER Австро-венгерская армия
TONELLI UMBERTO JÄGER Австро-венгерская армия
LACKNER PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
CAVAGNO CARLO JÄGER Австро-венгерская армия
TALLER GIUSEPPE JÄGER Австро-венгерская армия
WLASSAK FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
KONAR FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
BUGNA ANNABILO JÄGER Австро-венгерская армия
GATSCHER HERMANN JÄGER Австро-венгерская армия
GRIESER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
WALDNER MATHIAS PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SCHNEIDER HERMANN JÄGER Австро-венгерская армия
KOPLINGER GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
ÖMER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WURM ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRÜNBERGER MAX INFANTERIST Австро-венгерская армия
LÖFFLER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
AMESBERGER FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
MARKSTEINER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRASSMAYR [STRASSMAIER] JOSEF [FRANZ] INFANTERIST Австро-венгерская армия
PUCHRINGER III JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRÜNEIS MATHIAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
FUGGER LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
KATZBERGER HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
ACHLEITNER LUDWIG KORPORAL Австро-венгерская армия
JANKO FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAUNER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GELPI GUIDO JÄGER Австро-венгерская армия
LOSS AUGUSTIN JÄGER Австро-венгерская армия
RIGO FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
GANGLBAUER HANS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER FELDWEBEL Австро-венгерская армия
SCHNETZINGER JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
EINFALT JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
AIGNER LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
LEIDLMAYR FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
FISCHENOTER HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZEHETHOFER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DIENSTL KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLASSNIG MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
KRALINGER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
GRÜNER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
BEIHAMMER JOHANN [JOSEF]B. JÄGER Австро-венгерская армия
MAIR JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
MUSNER [MUSZNER] PETER JÄGER Австро-венгерская армия
WOHLFAHTRER [WOHLFALTER] ALOIS KARL JÄGER Австро-венгерская армия
WÄLSLER [WALSER] PANKRAZ JÄGER Австро-венгерская армия
ROCCHETTI DOMENICO JÄGER Австро-венгерская армия
ZANOL GIUSEPPE JÄGER Австро-венгерская армия
KÖNIG JOSEF GEBHARD UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
MEINRAD ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
FLEDERBACHER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
BARCATTA JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
DOSSI AUGUSTO JÄGER Австро-венгерская армия
FRICK JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
HOFER JAKOB JÄGER Австро-венгерская армия
KINAST AUGUSTO INFANTERIST Австро-венгерская армия
RAUCHENBACHER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
EIBL JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HERZOG JOHANN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
PACHLER PAUL GEFREITER Австро-венгерская армия
LEBERER PHILIPP INFANTERIST Австро-венгерская армия
HASENPOINTNER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WARTER FRANZ XAVER INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLUCKNER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
SAMMER MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
HÜBER JOSEF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
TOMASELLI DANIELO JÄGER Австро-венгерская армия
UNTERTHINER ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
MÖSTL JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FALLHANSL LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
ENGLISCH FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BACHLEITNER ALOIS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
WEGLEHNER JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
GRUBER MICHAEL KORPORAL Австро-венгерская армия
MEHRINGER JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
REISINGER JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
MOSER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WURLANDER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FÜRSTENBERGER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLECHINGER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASSER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
FLITSCHEK HUBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
PRAMBERGER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ILK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OHNEISEN MAX INFANTERIST Австро-венгерская армия
PÖTSCHER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUTTER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PRINZ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
GARNWEITNER RUPERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAYERHOFER ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
NAUHAUSER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PÜHRINGER ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAUHSERMAYR RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAYR I JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FELLHAFER I FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WÖGELBAUER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
RIEPL ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LEYRER [LEIRER] FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
FOLGNER HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
ALLERSORFER LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
MITTERMAYR KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
NELL FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUBER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHUSTER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAUMGARTNER LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
PREINER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUMFARTH JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
EMHART FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BACHLECHNER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
LATOUR JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOLFMAYR JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZICK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHÜTZENHOFER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
EGGER LUDWIG JÄGER Австро-венгерская армия
PICHLER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
SEBER LUIGI JÄGER Австро-венгерская армия
SOHM JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
ARNHOF KARL UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
MUSIL JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HÜBSCHER OTTO KORPORAL Австро-венгерская армия
KOHAK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KULHANEK KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
UNGERICHT ADOLF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
REKLA SILVIO ROMEO JÄGER Австро-венгерская армия
FISCHER RICHARD JÄGER Австро-венгерская армия
SCHRANZ JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MELLAUNER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
OBERHOFER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
STEINER SEBASTIAN JÄGER Австро-венгерская армия
LORENZ LODOVICO JÄGER Австро-венгерская армия
DILLINGER MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
EGGER JOACHIM JÄGER Австро-венгерская армия
SLJIVO ALIJA ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
CAVAGNA PRIMO BENJAMINO JÄGER Австро-венгерская армия
MANGLBERGER BERNHARD JÄGER Австро-венгерская армия
TODIČ RADE INFANTERIST Австро-венгерская армия
AHČIČ MEHO INFANTERIST Австро-венгерская армия
SAVIČ JOVO INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOMIČ LAZAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
WINTERSTEIGER JOHANN KADETT Австро-венгерская армия
DENGG LUDWIG OB.JG.KDTT.ASP. Австро-венгерская армия
STIEFMÜLLER ENGELBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHÖNAUER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BINDER KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
GUSENBAUER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ABFALTER MAX INFANTERIST Австро-венгерская армия
KANDLBINDER MAX GEFREITER Австро-венгерская армия
PICHLER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRASER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOGERBAUER LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIELAND ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
GABLER FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
REITER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MALZNER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRASSL KARL ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
DIETMAYR FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
VIEHBÖCK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STELZER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ALMESBERGER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HASLINGER KARL ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
REISINGER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ENZENHOFER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOHRENSCHIMMEL LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
DÜRNBERGER JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
HACKL KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WESESLINTNER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
EBNER FERDINAND GEFREITER Австро-венгерская армия
HAAR ROBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHOBESBERGER SIMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 235
Австро-венгерская армия 19