Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-009
511
156
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem, nakrytym gontowym daszkiem, dostosowanym uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony północnej zamykane jest dwuskrzydłową furtką z metalowych prętów z motywami krzyża łacińskiego oraz datami „24 XII 1914”. Na jednym ze słupów znajduje się tablica z napisem: „CMENTARZ WOJENNY/ W ŁOWCZÓWKU/ grom. Pleśna/ JEST MIEJSCEM UŚWIĘCONYM/ KRWIĄ ŻOŁNIERZY POLSKICH/ POLEGŁYCH NA TUTEJSZYCH/ WZGÓRZACH W R. 1914/ W WALKACH O WOLNOŚĆ I BYT/ NARODU POLSKIEGO/ MIEJSCE TO JEST ZABYTKIEM/ PAŃSTWOWYM PODLEGAJĄCYM OCHRONIE PRAWNEJ, WYMAGA/ OD ZWIEDZAJĄCYCH ZACHOWA-/ NIA SIĘ Z PIETYZMEM PEŁNYM/ USZANOWANIA WSZYSTKIEGO, COKOLWIEK W OBRĘBIE/ CMENTARZA SIĘ ZNAJDUJE/ ZARZĄD”. Główny element cmentarza stanowi kaplica murowana, tynkowana, na planie prostokąta, nakryta wysokim dwuspadowym dachem z wieżyczką zwieńczoną krzyżem łacińskim. Wejście poprzedzone jest dwoma kolumnami i zamykane dwuskrzydłowymi, drewnianymi drzwiami. Po wschodniej stronie kaplicy znajduje się kamień z wmurowaną tablicą z napisem: „1914 – 1964”/ W 50 ROCZNICĘ KOLEGOM KTÓRZY Z NADZIEJĄ/ WYWALCZENIA POLSKI NIEPODLEGŁEJ/ W BOJU NA TYCH POLACH POZOSTAWILI SWO-/JE ŻYCIE W DNIACH 22-25.XII.1914 R./ KOLEDZY.”
 
Groby rozmieszczone są symetrycznie w rzędach po obu stronach alei głównej cmentarza. Za kaplicą znajdują się trzy półkoliste rzędy grobów oraz jeden rząd równoległy do południowego ogrodzenia.
 
W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągła tarczą na skrzyżowaniu ramion z emaliowaną tabliczką, osadzonych na betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych, żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego,
– małych, żeliwnych krzyż lotaryńskich.
 
W pobliżu cmentarza znajduje się tablica z informacjami o bitwie pod Łowczówkiem z 22-25 grudnia 1914 r. oraz planem przedstawiającym rozmieszczenie i kierunki działania wojsk.
 
Pochowano tu 270 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 82 żołnierzy I Brygady Legionów Polskich oraz 239 żołnierzy z armii rosyjskiej poległych w okresie od listopada 1914 do maja 1915 r. Znane są nazwiska 156 pochowanych. W bitwie pod Łówczówkiem brały udział 1 i 5 pułk piechoty I Brygady Legionów pod dowództwem ppłk. Kazimierza Sosnkowskiego. Oddziały te wyparły wojska rosyjskie ze wzgórza oraz obroniły je przed rosyjskim kontratakiem w dniu 24 grudnia 1914. W 1984 r. na cmentarzu pochowano generała brygady Gustawa Gryfa Łowczowskiego, który brał udział w bitwie pod Łowczówkiem. Na grobie ustawiono pomnik z dwiema tablicami, na których widnieją napisy:
- "1897 + 1984/ Gustaw Dobek/ h. Gryf Łowczowski/ Generał Wojska Polskiego/ Kaaler: Virtuti Militari. KW. KN./ Legia Hon. FR. D. S. Order BR./ Dowódca 3 Bryg. Dyw. Strzelców Karpackich/ zdobywców Bolonii 21.4.1945/ żołnierz z Bat./ 5 Pułku Piechoty-/ I Brygady Legionów Polskich/ pochowany wśród Kolegów/ z jego pierwszej bitwy w Łowczówku"
- "Tej wioski z dawna syn/ wierząc, że zbrojny czyn. da co się nam należy/ że da nam Polskę wolną./ Pod Łowczówkiem się bił, służył jej wedle sił,/ aż skończył drogę znojną/ i spoczął tak jak chciał,/ przy kolegach z młodości./ Prosi o dar litości, / by wieczny pokój miał. G.Ł./ Wojnicz 1897 - Londyn 1984".
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. 53.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 268.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 154-160.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 245-246.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 126-129.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 67-69.
  • Łowczówek - miejsce chwały legionistów. Historia Złazów Szlakami Legionistów do Łowczówka, red. I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, W. Śmistek, Tarnów 2014, s. 10-11.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KATUNIN WASILII GEFREITER Русская армия
SPASINIENKO GAWRIL INFANTERIST Русская армия
PURTOW PIOTR INFANTERIST Русская армия
RIMBERG WINOKURÓW INFANTERIST Русская армия
NAKONIECZNY JAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZOLDAN [HNAT] HNAT [ZOLTÁN] INFANTERIST Австро-венгерская армия
NYCZAJ DYONIZY KORPORAL Австро-венгерская армия
SCHWAGER R. SPIELER BERL INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZASZAROWSKI NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MUCHALSKI ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
CUPRINA PIOTR INFANTERIST Русская армия
ZABOLOTNI NIKIFOR ARTILLERIST Русская армия
FRITZ FERDINAND LEUTNANT Австро-венгерская армия
GÜTL FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROMANINO OTTO INFANTERIST Австро-венгерская армия
PLESCH JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZALESAK WILHELM INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRANCHIK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WAGNER IGNAZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
STANGL FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZURAUER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
IZAK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MITTERNACHHAUSER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOPEČEK WENDELIN FELDWEBEL Австро-венгерская армия
LINDNER JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
DEIRANZESCI JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
ATZLER [ATZER] JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
SCHARFETTER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KOPP JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
MAYER RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
LADURNER ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
ENDRIGHT DAN JÄGER Австро-венгерская армия
DONINI GIUSEPPE JÄGER Австро-венгерская армия
WACHTER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
FILIPPI GIUSEPPE JÄGER Австро-венгерская армия
ENDEMOSER KARL JÄGER Австро-венгерская армия
BÜRGLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
HÖRT FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
PLATTNER [PLATINER] ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
VODICKA ERNST JÄGER Австро-венгерская армия
MITTERHOFER ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
KOSAK ADOLF JÄGER Австро-венгерская армия
LUCBACHER JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
RENZ LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
WYSZNACKI JANUSZ PLUTONOWY Польские легионы
KONOPKA ANTONI SZEREGOWY Польские легионы
KOGUTOWICZ KONRAD SZEREGOWY Польские легионы
TUMIDAJEWICZ [TUMIDAJOWICZ] PAWEŁ SZEREGOWY Польские легионы
GRZYMAŁA MARIAN KAPRAL Польские легионы
HAIN EDWARD SZEREGOWY Польские легионы
BIESZCZAD BRONISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
WISZNIOWSKI [WIŚNIEWSKI] STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
SCHRAM FRYDERYK SZEREGOWY Польские легионы
STROJWĄS ANTONI KAPRAL Польские легионы
POŁUDNIEWSKI ALEKSANDER SZEREGOWY Польские легионы
PFISTER IGNACY SZEREGOWY Польские легионы
KOBAK ALFRED SZEREGOWY Польские легионы
JAWORSKI IGNACY SZEREGOWY Польские легионы
SROKA LEOPOLD SZEREGOWY Польские легионы
ZBOWIŃSKI [ZBOIŃSKI] TADEUSZ KAPRAL Польские легионы
BOROWICZ STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
POLAK ANTONI KAPRAL Польские легионы
KIJAK BOLESŁAW SZEREGOWY Польские легионы
JASIŃSKI CZESŁAW SZEREGOWY Польские легионы
STEC HENRYK SZEREGOWY Польские легионы
KOLOSZEK ROMAN PODOFICER SANITARIUSZ Польские легионы
DYMIANCZUK [DEMIANCZUK] JÓZEF SIERŻANT Польские легионы
SZCZEPAŃSKI MICHAŁ STARSZY SZEREGOWY Польские легионы
KAMIŃSKI KAZIMIERZ SIERŻANT Польские легионы
POLICZKIEWICZ [POLICZKOWSKI] STEFAN KAPRAL Польские легионы
SIEDLIK [SIEDLICH] JAKUB SZEREGOWY Польские легионы
GUZY HENRYK KAPRAL Польские легионы
ROGOWSKI WACŁAW SZEREGOWY Польские легионы
HABROWSKI [CHABOWSKI] ZDZISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
JADACH JAN SZEREGOWY Польские легионы
DOMAGALSKI MIKOŁAJ STARSZY SZEREGOWY Польские легионы
WANTUCH FRANCISZEK SZEREGOWY Польские легионы
HOJARCZYK [HOJARCZUK] EDWARD SZEREGOWY Польские легионы
HESSEL MIECZYSŁAW STARSZY SZEREGOWY Польские легионы
NYCZOWSKI JULIAN Польские легионы
OKOŃSKI WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польские легионы
SOBOTKIEWICZ KAZIMIERZ SZEREGOWY Польские легионы
GRODZICKI STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
JANCZ [JANICZ] ANTONI SZEREGOWY Польские легионы
STRZELECKI KAZIMIERZ KAPRAL Польские легионы
BUCZYŃSKI ROMAN KAPRAL Польские легионы
HOMIK JAN SZEREGOWY Польские легионы
BLEJARSKI WŁADYSŁAW Польские легионы
LESIECKI JÓZEF KAPRAL Польские легионы
BANKIEWICZ ZBIGNIEW SZEREGOWY Польские легионы
GÓRNIK ANTONI SZEREGOWY Польские легионы
PLUTA ZYGMUNT SZEREGOWY Польские легионы
FATYGA WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польские легионы
BZYMEK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Польские легионы
GÓRECKI WOJCIECH STARSZY SZEREGOWY Польские легионы
ANGEBAUER STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
DANIEL MICHAŁ SZEREGOWY Польские легионы
WRZOSEK KAROL KAPRAL Польские легионы
DUTKA MICHAŁ SZEREGOWY Польские легионы
ROMANOWSKI STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
ZAWADZKI JAN SZEREGOWY Польские легионы
PAŻUCHA ZDZISŁAW PLUTONOWY Польские легионы
KĘDZIERSKI WŁADYSŁAW PLUTONOWY Польские легионы
UŻUPIS-ZAGÓRSKI EUGENIUSZ OBERLEUTNANT Польские легионы
KLEIN FRANCISZEK SZEREGOWY Польские легионы
GRZYBAŁA FRANCISZEK SZEREGOWY Польские легионы
KOWALSKI TADEUSZ PLUTONOWY Польские легионы
DZIELIŃSKI EDWARD PLUTONOWY Польские легионы
KIN RUDOLF SZEREGOWY Польские легионы
DOBROWOLSKI HENRYK SZEREGOWY Польские легионы
KAPUŚCIK PIOTR SZEREGOWY Польские легионы
OZGA JULIAN SZEREGOWY Польские легионы
BRONIEWSKI ANDRZEJ SZEREGOWY Польские легионы
KOCIEMBA WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польские легионы
PAWŁOWSKI STEFAN SZEREGOWY Польские легионы
OPALSKI JAN SZEREGOWY Польские легионы
KOZUBAL STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
BIELAT JAN KAPRAL Польские легионы
RĄBKA EUGENIUSZ SZEREGOWY Польские легионы
DULEMBA [DULĘBA] ANDRZEJ SZEREGOWY Польские легионы
TRZEBA JÓZEF SZEREGOWY Польские легионы
MARTYNIAK ROMAN SZEREGOWY Польские легионы
TRYPKA [TRYBKA] EUGENIUSZ SZEREGOWY Польские легионы
KURACZYK BENJAMIN STARSZY SZEREGOWY Польские легионы
SZCZOTKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BERKA LEOPOLD STARSZY SZEREGOWY Польские легионы
MICZUR JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKALIJ MATWIEJ INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAWLOWSKI THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
FARON ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOTYKIEWICZ FRANZ ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
LISZKA IGNAZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
STEC ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MALIK [KALIK] ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUŁACZ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WZOREK JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
TOMEK STEFAN KORPORAL Австро-венгерская армия
SCHALLERT KARL KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RACHBAUER AUGUST KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MENNEL JOSEF KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STEINER JOSEF KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KERSCHBAUMER ALOIS KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PARDELLER JOSEF KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHREINER JOHANN KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STEURER JOSEF KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TSCHOLL JOHANN KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FEDRIZZI [FEDRIZZO] MAX KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
POINTL JOSEF KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ADLER SILVIO KAISER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PRANTER ALOIS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SOCHA Австро-венгерская армия
LATKI BERYŚ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEWAK WLADISLAW GEFREITER Австро-венгерская армия
WOJTANOWSKI LUDWIG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HUTKA METHOD DRAGON Австро-венгерская армия
KRAUS FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 122
Русская армия 233