Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-011
63
36
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego wieloboku i ogrodzony masywnymi, kamiennymi słupami, połączonymi drewnianym płotem. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia, zamykane jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Przy wejściu od strony północnej znajduje się kapliczka z kamiennych ciosów, nakryta namiotowym, gontowym dachem, ustawionym na czterech małych kolumnach, zwieńczonym małym, metalowym krzyżem. We frontową ścianę kaplicy wmurowana jest tablica memoratywna z napisem w języku niemieckim: „NAHT SICH DROHEND/ DER FEINF WIEDER DEN/ HEILIGEN GRENZEN/ LERNET.ENKEL.VON UNS/ JAUCHZENDER/ OPFERUNG PFLICHT.”
 
Na cmentarzu znajdują nagrobki w formie betonowego krzyża łacińskiego oraz postumentów, na których znajdowały się duże, żeliwne, ażurowe krzyże oraz żeliwne krzyże maltańskie i lotaryńskie. Na nagrobkach umieszczone są emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 34 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 29 z armii rosyjskiej, poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 36 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 267 (archiwalna fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 163-165.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 247.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 132-133.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 70.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WINKLER FRIEDRICH JÄGER Австро-венгерская армия
HUZSIK JOHANN KANONIER Австро-венгерская армия
REINSTADLER GEORG JÄGER Австро-венгерская армия
PUTZ JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
ELIAS FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
BERDAMINI VIKTOR JÄGER Австро-венгерская армия
ECKER DANIEL JÄGER Австро-венгерская армия
SCHÜTZ STEFAN JÄGER Австро-венгерская армия
KOTAČKA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLAMA STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
EDINGER FRANZ ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
REITERER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KATZMAYER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHÜLLER PHILIPP KORPORAL Австро-венгерская армия
STÖCKL IGNATZ PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
HÖLBL KARL JÄGER Австро-венгерская армия
WILHELM HERMANN PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
HELL FERDINAND ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
TRINKL FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROSSGATTERER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAAS FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
SAVEL MARTIN FEUERWERKER Австро-венгерская армия
KUHAR FRANZ JOHANN OBERKANONIER Австро-венгерская армия
PACZOWSZKI NIKOLAUS KANONIER Австро-венгерская армия
HAART JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HESSENTHALER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
RAUHÖGGER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
JARITSCH JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
STEINBACHER MARTIN KORPORAL Австро-венгерская армия
RAINTHALER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIRÓ FERENC INFANTERIST Австро-венгерская армия
DONNER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
KOCANOW OBERLEUTNANT Русская армия
KUŻELEWSKIJ ALEKSANDER PAWŁOWICZ FÄHNRICH Русская армия
SIDORCZUK [WŁASSOW] NIKOLAI INFANTERIST Русская армия
TROJANSKIJ BRONISLAW FRANCOWICZ FÄHNRICH Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
LEUTNANT Австро-венгерская армия 1
Австро-венгерская армия 1
Русская армия 25