Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-018
20
3


Cmentarz założony jest na planie prostokąta z aneksem od strony wschodniej i ogrodzony murem kamiennym z betonową nakrywą. Wejście znajdujące się od strony północno-zachodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi, żelaznymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, flankowany przez dwa wysokie betonowe słupy. Symetrycznie po obu stronach krzyża na licu muru umieszczone są tablice z datami „MCMXIV” i „MCMXV”.


 


Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie betonowych steli z wyciętymi narożami, zwieńczonymi żeliwnymi krzyżami łacińskimi z okrągłą tarcza na skrzyżowaniu ramion lub małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi.


 


Pochowano tu 3 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 17 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 3 pochowanych.

  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 263 (archiwalna fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 179-184 (archiwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 251.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 138-139.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 75-76.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
EBNER ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOLLAUS STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
ECKLBAUER ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 17