Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-023
4
0
Mogiła ogrodzona jest płotem z metalowych prętów na betowej podmurówce z furtką. Nagrobek ma formę betonowej płyty z nałożonym krzyżem łacińskim. U wezgłowia mogiły znajduje się ścięty pulpitowo blok z napisem: „TU SPOCZYWA 4/ POLAKÓW ZAMORDOWANI/ PRZEZ NIEMCÓW/ 30 III 1944”.
 
Pochowano tu 4 osoby rozstrzelane przez funkcjonariuszy Gestapo 30 marca 1944 r.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 270.
  • Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. GK 195/VII/19.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 92.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. I, Tarnów 2006, s. 46.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, Warszawa 1988, s. 742.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 162.
  • Tym co walczyli o wolną Polskę, opr. S. Majka, Pleśna 1994, s. 70.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
4