Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-011
3
0
Mogiła ogrodzona jest niskimi słupkami z ciemnego granitu połączonymi metalowymi ramami. Na mogile znajduje się nagrobek z ciemnego granitu z emblematem z brązu przedstawiającym rewers Krzyża Walecznych oraz napisem: „MOGIŁA ZBIOROWA/ 3 NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY POLSKICH/ POLEGŁYCH W OKOLICY MIASTA TARNOWA/ W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”.

Pochowano tu 3 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 r. w okolicach Tarnowa. Obecnie istniejący nagrobek powstał w 2000 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Województwa Krakowskiego, sygn. UW II 1019, Ewidencja grobów i ekshumacja zwłok żołnierzy i partyzantów polskich ofiar mordu hitlerowskiego, powiat tarnowski, 1948-1950.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik cz. 2., pod red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2007, s. 80.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 30.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 3