Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-017
2
2
Na mogile znajduje się nagrobek nakryty granitową płytą z niskim równoramiennym krzyżem u wezgłowia. Na nagrobku umieszczona jest czarna tablica z napisem: „Ś.†P./ MIECZYSŁAW CIELOCHA/ ps. „SPRYTNY”/ 4.09.1922 – 7.02.1947/ STANISŁAW KIEŁBASA/ 16.08.1924 – 7.02.1947/ ŻOŁNIERZE WiN, OFIARY MORDU SĄDOWEGO/ STRACENI WYROKIEM/ WOJSKOWEGO SĄDU REJONOWEGO W KRAKOWIE.
Pochowano tu dwóch żołnierzy zbrojnego podziemia związanych z organizacją „Wolność i Niezawisłość”, pochodzących z Woli Rzędzińskiej, straconych 7 lutego 1947 r. z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Miejsce pochówku straconych ustalono w 2011 r. i oznaczono prowizorycznym brzozowym krzyżem z metalową tabliczką. Obecnie istniejący nagrobek został postawiony w 2012 r.
  • W. Frazik, F. Musiał, Likwidacja Juliana Świątka i Lwa Sobolowa z PUBP w Tarnowie (1946), „Zeszyty Historyczne WiN”, nr 22, 2004.
  • F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005, s. 85-86, 131.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CIELOCHA MIECZYSŁAW STRZELEC Свобода и Независимость (WiN)
KIEŁBASA STANISŁAW Свобода и Независимость (WiN)