Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1263010-021
1
1
Na mogile znajduje się nagrobek z płaskorzeźbą krzyża łacińskiego. U wezgłowia mogiły umieszczona jest stela o profilowanych krawędziach, z wmurowaną tablicą ze zdjęciem poległego i napisem: „Ś.+P./ TADEUSZ LANGNER/ PODOFICER 1 P.P. LEGIONÓW/ KOMPANII SZTURMOWEJ/ PADŁ ŚMIERCIĄ BOHATERSKĄ/ NA FRONCIE LITEWSKIM/ POD CZABISZKAMI/ 20.IX.1919 W 20 ROKU ŻYCIA”.

Pochowany tu Tadeusz Langner starszy szeregowy 1 Pułku Piechoty Legionów poległ lub zmarł z ran 20 września 1919 r. w Czabiszkach.
  • Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 469.
  • A. Sypek, Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005, s. 112.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
LANGNER TADEUSZ STARSZY SZEREGOWY Польская армия