Военные могилы
в Малопольском воеводстве
10 11 1914
Австро-венгерская армия
ROGOŹNICA
Brak informacji o miejscu pochówku (nazwisko nie figuruje w wykazach pochowanych dla cmentarzy nr 444 i 445 w aktach C.K. Starostwa w Chrzanowie).