Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210040-003
114
103
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony płotem z metalowych sztachet na niskiej podmurówce, rozciągniętym pomiędzy stożkowatymi słupami, które oblicowane są drobnymi rzecznymi kamieniami. Znajdujące się od strony zachodniej i poprzedzone schodami wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest kamienno-betonowy pomnik, usytuowany na końcu prowadzącej od wejścia alejki. Ma on formę zwieńczonego równoramiennym krzyżem postumentu. Postument opasany jest motywem wieńca z liści dębowych, w którym umieszczone są trzy herby. Na frontowej ścianie górnej części pomnika, w ozdobnym kartuszu herbowym umieszczona jest data „1914-15”. W bocznych ścianach pomnik jest zdobiony motywami wieńca dębowego. W podstawę pomnika wmurowano tablicę z częściowo nieczytelnym napisem w języku niemieckim. Poniżej tablicy umieszczony jest muszlowy plafon.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych postumentach,
– betonowego postumentu z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego i datą „1915”,
– obramowanej mogiły ziemnej z umieszczoną u wezgłowia pochyloną płytą z żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liścia dębu.
 
Pochowano tu 95 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 11 z armii niemieckiej i 8 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 103 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 25-28.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 197-198.
  • R. Frodyma, Cmentarz wojskowe z I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórze, Warszawa 1985, s. 105-106.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
HUHER GYÖRGY GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
REICH LÁSZLÓ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PALARSKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VUICS DUŠAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STARK RUDOLF LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
RHEINBERGER PAUL LEUTNANT Deutsche Armee
BAUMEISTER MAX LEUTNANT Deutsche Armee
PREUSSER GEORG TITULAR FELDWEBEL Deutsche Armee
IWAN JULIUS KORPORAL Deutsche Armee
SANIMBYROUGACH AZMID INFANTERIST Russische Armee
WOLF PETER PIONIER Deutsche Armee
HAUSSCHILD WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SPANIKIEL JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHULZ II JOHANN MUSKEITIER Deutsche Armee
BRAATZ FRANZ GEFREITER Deutsche Armee
GOLDMANN DAVID ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RINKO ADAM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VARGOSZ JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAUL GOTTFRIED GRENADIER Deutsche Armee
CIEŚLAR JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VATKO STEFAN ERSATZ RESERVIST KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KWITYNKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MÜHLHAUS JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BROISCH JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
PACHLIK ANDRÁS MAJER HONVED Österreich-Ungarische Armee
DUMBRA MIHÁLY Österreich-Ungarische Armee
JOB JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BRESAN ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HAMAR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HERTEY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVATH LAJOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZOLD ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DOBROWOLNY JOHANN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
VECERDA MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SOROCHAN NIKOLAUS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZINGULA ISTVÁN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
VANACS ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERTA JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAGYAR ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
RUSELEW ANASTASY INFANTERIST Russische Armee
PAULESKU ILIÉS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JUSAY STEFAN SERGEJ. INFANTERIST Russische Armee
VÖRÖK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MARTON PÉTER PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
HELLER HEINRICH HONVED Österreich-Ungarische Armee
MUKRANYI MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIGLBAUER HEINRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOSCS JOSEF KANONIER Österreich-Ungarische Armee
VERES WENZEL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BATKO ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
VERENCZI SÁNDOR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SZILÁGYI MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
INKULESZKI MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LANGO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GERHARDT JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAN PETER HONVED Österreich-Ungarische Armee
STRABLEK JOHANN ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
ZSUMANKA ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
WÜST WILHELM FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
KEREKE KÁLMÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVACS ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BRANKO POPAR SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZAUTHEINER JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
OLÁH ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
VORGÁCS JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
BISZTRIANSKY HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZORNY THOMAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOLMAR MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOSCS JOSEF KANONIER Österreich-Ungarische Armee
MAKOUSZKI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DREGORCZUK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ILLES JOSEF SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
MAJOROS LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
DERDA ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
FILEP SÁNDOR ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
RUHECZ MATHIAS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LÁSZLO FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
IVINARTOR MELNEK MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BONYAK FERENC GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
VINCZE JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MÁTYÁAS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JUNG ANTON ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
KEHL GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
FANZ PÁL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PONN SIMON KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ACS ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
VUKORA BAKOS FRIGYES HONVED Österreich-Ungarische Armee
BAZSO JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
EIGEMANN FRIGYES HONVED Österreich-Ungarische Armee
KEZDI GYÖRGY DADIES ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
OLBRZYMEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLEIN MAX SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
HALIKO GYÖRGY DIENER Österreich-Ungarische Armee
VOTH LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
SUHAJDN PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BODI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZITA JULIUS SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
MILE ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HAVLIČEK RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLIER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MISIARZ JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLIWAK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 5
Deutsche Armee 0
Österreich-Ungarische Armee 6