Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1210040-003
114
103
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony płotem z metalowych sztachet na niskiej podmurówce, rozciągniętym pomiędzy stożkowatymi słupami, które oblicowane są drobnymi rzecznymi kamieniami. Znajdujące się od strony zachodniej i poprzedzone schodami wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest kamienno-betonowy pomnik, usytuowany na końcu prowadzącej od wejścia alejki. Ma on formę zwieńczonego równoramiennym krzyżem postumentu. Postument opasany jest motywem wieńca z liści dębowych, w którym umieszczone są trzy herby. Na frontowej ścianie górnej części pomnika, w ozdobnym kartuszu herbowym umieszczona jest data „1914-15”. W bocznych ścianach pomnik jest zdobiony motywami wieńca dębowego. W podstawę pomnika wmurowano tablicę z częściowo nieczytelnym napisem w języku niemieckim. Poniżej tablicy umieszczony jest muszlowy plafon.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych postumentach,
– betonowego postumentu z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego i datą „1915”,
– obramowanej mogiły ziemnej z umieszczoną u wezgłowia pochyloną płytą z żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liścia dębu.
 
Pochowano tu 95 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 11 z armii niemieckiej i 8 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 103 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 25-28.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 197-198.
  • R. Frodyma, Cmentarz wojskowe z I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórze, Warszawa 1985, s. 105-106.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
HUHER GYÖRGY GEFREITER Австро-венгерская армия
REICH LÁSZLÓ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KOVÁCS JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
PALARSKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
VUICS DUŠAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STARK RUDOLF LEUTNANT Австро-венгерская армия
RHEINBERGER PAUL LEUTNANT Немецкая армия
BAUMEISTER MAX LEUTNANT Немецкая армия
PREUSSER GEORG TITULAR FELDWEBEL Немецкая армия
IWAN JULIUS KORPORAL Немецкая армия
SANIMBYROUGACH AZMID INFANTERIST Русская армия
WOLF PETER PIONIER Немецкая армия
HAUSSCHILD WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SPANIKIEL JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHULZ II JOHANN MUSKEITIER Немецкая армия
BRAATZ FRANZ GEFREITER Немецкая армия
GOLDMANN DAVID ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
RINKO ADAM INFANTERIST Австро-венгерская армия
VARGOSZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAUL GOTTFRIED GRENADIER Немецкая армия
CIEŚLAR JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
VATKO STEFAN ERSATZ RESERVIST KANONIER Австро-венгерская армия
KWITYNKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MÜHLHAUS JOHANN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BROISCH JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
PACHLIK ANDRÁS MAJER HONVED Австро-венгерская армия
DUMBRA MIHÁLY Австро-венгерская армия
JOB JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BRESAN ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
HAMAR JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HERTEY HONVED Австро-венгерская армия
HORVATH LAJOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZOLD ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
DOBROWOLNY JOHANN LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
VECERDA MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
SOROCHAN NIKOLAUS HONVED Австро-венгерская армия
CZINGULA ISTVÁN KORPORAL Австро-венгерская армия
VANACS ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
BERTA JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAGYAR ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
RUSELEW ANASTASY INFANTERIST Русская армия
PAULESKU ILIÉS HONVED Австро-венгерская армия
JUSAY STEFAN SERGEJ. INFANTERIST Русская армия
VÖRÖK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
MARTON PÉTER PÁL HONVED Австро-венгерская армия
HELLER HEINRICH HONVED Австро-венгерская армия
MUKRANYI MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
MIGLBAUER HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOSCS JOSEF KANONIER Австро-венгерская армия
VERES WENZEL HONVED Австро-венгерская армия
BATKO ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
VERENCZI SÁNDOR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SZILÁGYI MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
INKULESZKI MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
LANGO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GERHARDT JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
PAN PETER HONVED Австро-венгерская армия
STRABLEK JOHANN ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Австро-венгерская армия
ZSUMANKA ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
WÜST WILHELM FRIEDRICH GRENADIER Немецкая армия
KEREKE KÁLMÁN HONVED Австро-венгерская армия
KOVACS ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
BRANKO POPAR SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
SZAUTHEINER JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
OLÁH ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
VORGÁCS JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
BISZTRIANSKY HONVED Австро-венгерская армия
CZORNY THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOLMAR MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
KOSCS JOSEF KANONIER Австро-венгерская армия
MAKOUSZKI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
DREGORCZUK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ILLES JOSEF SAPPEUR Австро-венгерская армия
MAJOROS LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
DERDA ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
FILEP SÁNDOR ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
RUHECZ MATHIAS HONVED Австро-венгерская армия
LÁSZLO FERENC HONVED Австро-венгерская армия
IVINARTOR MELNEK MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BONYAK FERENC GEFREITER Австро-венгерская армия
VINCZE JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MÁTYÁAS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
JUNG ANTON ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Австро-венгерская армия
KEHL GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
FANZ PÁL INFANTERIST Австро-венгерская армия
PONN SIMON KORPORAL Австро-венгерская армия
ACS ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
VUKORA BAKOS FRIGYES HONVED Австро-венгерская армия
BAZSO JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
EIGEMANN FRIGYES HONVED Австро-венгерская армия
KEZDI GYÖRGY DADIES ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
OLBRZYMEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLEIN MAX SAPPEUR Австро-венгерская армия
HALIKO GYÖRGY DIENER Австро-венгерская армия
VOTH LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
SUHAJDN PÁL HONVED Австро-венгерская армия
BODI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
ZITA JULIUS SAPPEUR Австро-венгерская армия
MILE ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
HAVLIČEK RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLIER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MISIARZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLIWAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 5
Немецкая армия 0
Австро-венгерская армия 6