Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201040-002
538
201
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta o ściętych wschodnich narożach, z aneksem od strony zachodniej. Wzdłuż murów bocznych znajdują się kamienne ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej i ujęte jest w monumentalną, kamienną bramę, zwieńczoną frontonem z krzyżem greckim w tympanonie, zamykaną dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z metalowych prętów.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków na postumencie. W linii zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona niskim kamiennym krzyżem, poprzedzona kamienną ławą ściana pomnikowa, .W niszy pod krzyżem znajdowała się tablica z inskrypcją: „In die Unsterblichkeit führt das Tor des Todes die Treuen".

Na zewnętrznej stronie ściany umieszczona jest kamienna płyta z inskrypcją: ERRI__TET/ TREUEMGEDENKEN/ IN DIE KAMERADEN/ VON DER IV ARMEN".

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel z żeliwną tablicą inskrypcyjną,
– łacińskich i lotaryńskich krzyży z żelaznych prętów osadzonych na betonowych cokołach z emaliowanymi tabliczkami.

Pochowano tu 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 179 z niemieckiej oraz 303 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 272 (fotografia - stan pierwotny), GW 35 s. 223-232, 451-453,457-459 (mapy z położeniem grobów przed i po ekshumacji w rejonie Rajbrotu), 455, 1551-1615.
  • C. Anioł. Lipnica Murowana Przewodnik. Wyd. II poprawione, Poznań 2003, s. 96.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 332.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 362-363.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 124-128.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, 73-74.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
TROMMERSHAUSEN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BRUST WILLI VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
DOLFEN JOSEF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
DOLL JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
HARTHEISER KARL GEFREITER Deutsche Armee
KRZYDZIŃSKI [SKRZYDZINSKI] HUBERT GEFREITER Deutsche Armee
SZOŁOWICZ FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
SMITZ III [SCHMITZ III] HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
NIGGENMEIER [NIGGEMEIER] JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
HEITKÄMPER FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
FISCHER WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
ASSELMANN WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
HEUP [HELP] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BALD FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
KNOLL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BERNDSEN GERHARD WEHRMANN Deutsche Armee
WIEMER [WIEMMER] KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] Deutsche Armee
DIECKHOFF CHRISTIAN MUSKETIER Deutsche Armee
HEISSENBURG [HEISHENBERG] AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
STRASSMANN ALBERT LEUTNANT Deutsche Armee
BECK ANTON MUSKETIER Deutsche Armee
HEITRICKS [HEINDRICKS] FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
HEYDT VON DER ROBERT MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
NOGREZ [NOYREZ] JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
STELTENKAMP HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
MELEC STEFAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ARNS HEINRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER Deutsche Armee
PASSARGE MAXIMILIAN MAJOR Deutsche Armee
LEHMANN OTTO LEUTNANT Deutsche Armee
BOLSZOW STABSHAUPTMANN Russische Armee
KÜPPERS JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
PITZ CHRISTIAN RESERVIST Deutsche Armee
KAHN OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
SCHNEDER [SCHNEIDER] HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
GIESEN KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
KOOLEN II HUBERT WEHRMANN Deutsche Armee
MAAS BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
SCHULTE JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
LANDGRAF WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
SCHWANEBERG HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
RAHM WALDEMAR ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KOLKS HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
EBBERS JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
WILTING BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
REINARTZ HERMANN RESERVIST Deutsche Armee
DROSTE HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
REIMERS FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
LAU ERNST GEFREITER Deutsche Armee
KARSCHER PHILIPP ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHELL KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] Deutsche Armee
ALBERS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
ERDMANN ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
KOTZIK [KOTRIK] GUSTAV ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHMITZ REINHARD GEFREITER Deutsche Armee
SCHMIDT HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
MICHELS JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
BONSEN FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
APHOLT EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
KOTTUS JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
BAKUTOW ALEXANDER Russische Armee
SYDARZ PETRO Russische Armee
WEPOJLOW THEODOR Russische Armee
GEERKENS HERMANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
RICHERT JOHANNES ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHÄFER I HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
HAAS ALOIS MUSKETIER Deutsche Armee
FRENZEL RUDOLF MUSKETIER Deutsche Armee
PETERS I JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
SIWECKE FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
WISSING KANONIER Deutsche Armee
GEVELER OTTO WEHRMANN Deutsche Armee
BAUMEISTER THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
HOPPE OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
ZEY WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
ALBRECHT HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
HOFMEISTER KARL MUSKETIER Deutsche Armee
JASTRZEMSKI FELIX WEHRMANN Deutsche Armee
KLEINE EMIL FRITZ WEHRMANN Deutsche Armee
KLIESCH MAX MUSKETIER Deutsche Armee
MEIER WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
ONNEBRINK [ONNEBRÜCK] THEODOR MUSKETIER Deutsche Armee
PAESSENS JOHANNES MUSKETIER Deutsche Armee
RAAB DIETRICH WEHRMANN Deutsche Armee
RISSEL JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
SAILER GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
SCHIRPROWSKI JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
BÖLTER BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
HÖING BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
HAHN BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
JOHANN JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MOLDE JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
GÖDDE ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
KOSYKWOW-SZEMBRAD ALEKSANDER Russische Armee
KALLNECKER HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
STEGEMANN GERHARD GEFREITER Deutsche Armee
VOSS [VOHS] HERMANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WEBER KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SECK FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
IFFLAND HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
ROSENBAUM JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
KATZENBERG OTTO RESERVIST Deutsche Armee
JULIUS HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
GASCZAK [GASZCZAK] PETER WEHRMANN Deutsche Armee
KAUFMANN EMIL WEHRMANN Deutsche Armee
ICKLER HEINRICH VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
KLAPHECKE JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
KLETKA ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
LOOSEN [LOSEN] PHILIPP RESERVIST Deutsche Armee
MIELIKI KASIMIR RESERVIST Deutsche Armee
NAGLATZKI [NAGLITZKI] BRUNO RESERVIST Deutsche Armee
SAKALOWSKI KARL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHEEPERS THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
STOCKHAUSEN KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BITTEL GEORG ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BÄCKER EMIL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
FRINGS GEREON ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WINKELS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
HECHT GUSTAV GEFREITER Deutsche Armee
ALTWICKER ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
WEDLER WILLY GEFREITER Deutsche Armee
HEITRICH [HEIDRICH] JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
KASPRCZAK STANISLAUS RESERVIST Deutsche Armee
KAMIŃSKI FELIX RESERVIST Deutsche Armee
MUSIALA [MUSIDA] ROCHUS WEHRMANN Deutsche Armee
KLOSTER AUGUST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HOFFMANN HERMANN JÄGER Deutsche Armee
KRENGEL FERDINAND JÄGER Deutsche Armee
GRAFENHORST GOTTFRIED JÄGER Deutsche Armee
GÜNTZEL MAX JÄGER Deutsche Armee
RADZIWILL JULIUS WEHRMANN Deutsche Armee
ALPES WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
VEDDER WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
TYMKO KULIK Russische Armee
KOPONEW NIKOLAUS NIKIFOROW FELDWEBEL Russische Armee
TRETEN ALEX ADAMOW ZUGSFÜHRER Russische Armee
SZUPTER PETER Österreich-Ungarische Armee
BARTSCH OTTO UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HICK WILHELM ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
REHNERT MAX WEHRMANN Deutsche Armee
PLATTWIG JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
SCHIENER JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
SZESZYCKI KORNELIUS RESERVIST Deutsche Armee
BUSSICK WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
ZINK KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHÄFER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
TREEKER JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHMITZ THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
WILDE REINHOLD WEHRMANN Deutsche Armee
RINGAT AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
AUSTEN FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
KORTE JULIUS MUSKETIER Deutsche Armee
BUTRINSKI [BUTZINSKI] FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
ENDNER GEORG ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
HÖTTE ANTON RESERVIST Deutsche Armee
PELLER FRANZ XAVER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
AMREIN JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CZIENER ALEXANDER PATROILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PELLER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STELTE IGNATZ WEHRMANN Deutsche Armee
SCHNEIDER OTTO ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
STAA, VAN FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
THEISEN GERHARD WEHRMANN Deutsche Armee
SIEVERS FRANZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
ZAWIEJA IGNATZ WEHRMANN Deutsche Armee
LINNEMANN HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
LEHSMANN [LESSMANN] JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
MEIER FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
REDMER EMIL WEHRMANN Deutsche Armee
BENTENMÜLLER WILHELM OFFIZIERSTELLVERTRETER Deutsche Armee
NIGGEMRIED [NIGGENRIED] MUSKETIER Deutsche Armee
MIZERAK ALEXANDER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TURYJ MICHAEL [THEODOR] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DYCZKA [DYCKA] IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIKOŁOWSKI MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRUK NIKOLAUS WASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIELYK WASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HUGO ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
JURGA FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
OPALKA GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
RAUH OSKAR RESERVIST Deutsche Armee
ROGOWSKI THEOPHIL RESERVIST Deutsche Armee
TEMMA JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
WAWRZYNIAK AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
WITTMANN MAXIMILLIAN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
WLASNY STANISLAUS RESERVIST Deutsche Armee
LIMBERG PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
GROTE WILHELM ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
GÖDEKER OTTO GEFREITER Deutsche Armee
POHL WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
GRINTZ RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
SCHELLERHOF RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
SCHAAF RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
MEIS LEUTNANT Deutsche Armee
KEMMING KARL RESERVIST [MUSKETIER] Deutsche Armee
GOTTLIEB GITAL KOSAK Russische Armee
IWANOW MICHAEL Russische Armee
SKOZOPAD IWAN Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 44
Deutsche Armee 1
Russische Armee 292