Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201040-002
538
201
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta o ściętych wschodnich narożach, z aneksem od strony zachodniej. Wzdłuż murów bocznych znajdują się kamienne ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej i ujęte jest w monumentalną, kamienną bramę, zwieńczoną frontonem z krzyżem greckim w tympanonie, zamykaną dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z metalowych prętów.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków na postumencie. W linii zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona niskim kamiennym krzyżem, poprzedzona kamienną ławą ściana pomnikowa, .W niszy pod krzyżem znajdowała się tablica z inskrypcją: „In die Unsterblichkeit führt das Tor des Todes die Treuen".

Na zewnętrznej stronie ściany umieszczona jest kamienna płyta z inskrypcją: ERRI__TET/ TREUEMGEDENKEN/ IN DIE KAMERADEN/ VON DER IV ARMEN".

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel z żeliwną tablicą inskrypcyjną,
– łacińskich i lotaryńskich krzyży z żelaznych prętów osadzonych na betonowych cokołach z emaliowanymi tabliczkami.

Pochowano tu 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 179 z niemieckiej oraz 303 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 272 (fotografia - stan pierwotny), GW 35 s. 223-232, 451-453,457-459 (mapy z położeniem grobów przed i po ekshumacji w rejonie Rajbrotu), 455, 1551-1615.
  • C. Anioł. Lipnica Murowana Przewodnik. Wyd. II poprawione, Poznań 2003, s. 96.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 332.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 362-363.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 124-128.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, 73-74.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
TROMMERSHAUSEN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BRUST WILLI VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
DOLFEN JOSEF UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
DOLL JOSEF GEFREITER Armia niemiecka
HARTHEISER KARL GEFREITER Armia niemiecka
KRZYDZIŃSKI [SKRZYDZINSKI] HUBERT GEFREITER Armia niemiecka
SZOŁOWICZ FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
SMITZ III [SCHMITZ III] HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
NIGGENMEIER [NIGGEMEIER] JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
HEITKÄMPER FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
FISCHER WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
ASSELMANN WILHELM WEHRMANN Armia niemiecka
HEUP [HELP] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BALD FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
KNOLL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BERNDSEN GERHARD WEHRMANN Armia niemiecka
WIEMER [WIEMMER] KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] Armia niemiecka
DIECKHOFF CHRISTIAN MUSKETIER Armia niemiecka
HEISSENBURG [HEISHENBERG] AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
STRASSMANN ALBERT LEUTNANT Armia niemiecka
BECK ANTON MUSKETIER Armia niemiecka
HEITRICKS [HEINDRICKS] FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
HEYDT VON DER ROBERT MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMIDT FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
NOGREZ [NOYREZ] JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
STELTENKAMP HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
MELEC STEFAN JÄGER Armia austro-węgierska
ARNS HEINRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER Armia niemiecka
PASSARGE MAXIMILIAN MAJOR Armia niemiecka
LEHMANN OTTO LEUTNANT Armia niemiecka
BOLSZOW STABSHAUPTMANN Armia rosyjska
KÜPPERS JOHANN GEFREITER Armia niemiecka
PITZ CHRISTIAN RESERVIST Armia niemiecka
KAHN OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
SCHNEDER [SCHNEIDER] HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
GIESEN KARL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
KOOLEN II HUBERT WEHRMANN Armia niemiecka
MAAS BERNHARD RESERVIST Armia niemiecka
SCHULTE JOSEF GEFREITER Armia niemiecka
LANDGRAF WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SCHWANEBERG HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
RAHM WALDEMAR ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KOLKS HEINRICH GEFREITER Armia niemiecka
EBBERS JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
WILTING BERNHARD RESERVIST Armia niemiecka
REINARTZ HERMANN RESERVIST Armia niemiecka
DROSTE HEINRICH RESERVIST Armia niemiecka
REIMERS FRIEDRICH RESERVIST Armia niemiecka
LAU ERNST GEFREITER Armia niemiecka
KARSCHER PHILIPP ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHELL KRIEGSFREIWILLIGER [MUSKETIER] Armia niemiecka
ALBERS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
ERDMANN ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
KOTZIK [KOTRIK] GUSTAV ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHMITZ REINHARD GEFREITER Armia niemiecka
SCHMIDT HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
MICHELS JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
BONSEN FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
APHOLT EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
KOTTUS JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
BAKUTOW ALEXANDER Armia rosyjska
SYDARZ PETRO Armia rosyjska
WEPOJLOW THEODOR Armia rosyjska
GEERKENS HERMANN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
RICHERT JOHANNES ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHÄFER I HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
HAAS ALOIS MUSKETIER Armia niemiecka
FRENZEL RUDOLF MUSKETIER Armia niemiecka
PETERS I JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
SIWECKE FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
WISSING KANONIER Armia niemiecka
GEVELER OTTO WEHRMANN Armia niemiecka
BAUMEISTER THEODOR WEHRMANN Armia niemiecka
HOPPE OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
ZEY WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
ALBRECHT HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
HOFMEISTER KARL MUSKETIER Armia niemiecka
JASTRZEMSKI FELIX WEHRMANN Armia niemiecka
KLEINE EMIL FRITZ WEHRMANN Armia niemiecka
KLIESCH MAX MUSKETIER Armia niemiecka
MEIER WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
ONNEBRINK [ONNEBRÜCK] THEODOR MUSKETIER Armia niemiecka
PAESSENS JOHANNES MUSKETIER Armia niemiecka
RAAB DIETRICH WEHRMANN Armia niemiecka
RISSEL JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
SAILER GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
SCHIRPROWSKI JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
BÖLTER BERNHARD WEHRMANN Armia niemiecka
HÖING BERNHARD RESERVIST Armia niemiecka
HAHN BERNHARD RESERVIST Armia niemiecka
JOHANN JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
MOLDE JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
GÖDDE ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
KOSYKWOW-SZEMBRAD ALEKSANDER Armia rosyjska
KALLNECKER HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
STEGEMANN GERHARD GEFREITER Armia niemiecka
VOSS [VOHS] HERMANN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
WEBER KARL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SECK FRIEDRICH GEFREITER Armia niemiecka
IFFLAND HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
ROSENBAUM JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
KATZENBERG OTTO RESERVIST Armia niemiecka
JULIUS HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
GASCZAK [GASZCZAK] PETER WEHRMANN Armia niemiecka
KAUFMANN EMIL WEHRMANN Armia niemiecka
ICKLER HEINRICH VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
KLAPHECKE JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
KLETKA ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
LOOSEN [LOSEN] PHILIPP RESERVIST Armia niemiecka
MIELIKI KASIMIR RESERVIST Armia niemiecka
NAGLATZKI [NAGLITZKI] BRUNO RESERVIST Armia niemiecka
SAKALOWSKI KARL MUSKETIER Armia niemiecka
SCHEEPERS THEODOR WEHRMANN Armia niemiecka
STOCKHAUSEN KARL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
BITTEL GEORG ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BÄCKER EMIL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
FRINGS GEREON ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WINKELS ERSATZ RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
HECHT GUSTAV GEFREITER Armia niemiecka
ALTWICKER ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
WEDLER WILLY GEFREITER Armia niemiecka
HEITRICH [HEIDRICH] JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
KASPRCZAK STANISLAUS RESERVIST Armia niemiecka
KAMIŃSKI FELIX RESERVIST Armia niemiecka
MUSIALA [MUSIDA] ROCHUS WEHRMANN Armia niemiecka
KLOSTER AUGUST UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HOFFMANN HERMANN JÄGER Armia niemiecka
KRENGEL FERDINAND JÄGER Armia niemiecka
GRAFENHORST GOTTFRIED JÄGER Armia niemiecka
GÜNTZEL MAX JÄGER Armia niemiecka
RADZIWILL JULIUS WEHRMANN Armia niemiecka
ALPES WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
VEDDER WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
TYMKO KULIK Armia rosyjska
KOPONEW NIKOLAUS NIKIFOROW FELDWEBEL Armia rosyjska
TRETEN ALEX ADAMOW ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
SZUPTER PETER Armia austro-węgierska
BARTSCH OTTO UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HICK WILHELM ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
REHNERT MAX WEHRMANN Armia niemiecka
PLATTWIG JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
SCHIENER JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
SZESZYCKI KORNELIUS RESERVIST Armia niemiecka
BUSSICK WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
ZINK KARL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SCHÄFER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
TREEKER JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
JASPER AUGUST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
SCHMITZ THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
WILDE REINHOLD WEHRMANN Armia niemiecka
RINGAT AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
AUSTEN FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
KORTE JULIUS MUSKETIER Armia niemiecka
BUTRINSKI [BUTZINSKI] FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
ENDNER GEORG ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
HÖTTE ANTON RESERVIST Armia niemiecka
PELLER FRANZ XAVER JÄGER Armia austro-węgierska
AMREIN JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
CZIENER ALEXANDER PATROILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
PELLER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
STELTE IGNATZ WEHRMANN Armia niemiecka
SCHNEIDER OTTO ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
STAA, VAN FRIEDRICH WEHRMANN Armia niemiecka
THEISEN GERHARD WEHRMANN Armia niemiecka
SIEVERS FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
ZAWIEJA IGNATZ WEHRMANN Armia niemiecka
LINNEMANN HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
LEHSMANN [LESSMANN] JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
MEIER FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
REDMER EMIL WEHRMANN Armia niemiecka
BENTENMÜLLER WILHELM OFFIZIERSTELLVERTRETER Armia niemiecka
NIGGEMRIED [NIGGENRIED] MUSKETIER Armia niemiecka
MIZERAK ALEXANDER JÄGER Armia austro-węgierska
TURYJ MICHAEL [THEODOR] INFANTERIST Armia austro-węgierska
DYCZKA [DYCKA] IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIKOŁOWSKI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRUK NIKOLAUS WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIELYK WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HUGO ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
JURGA FRANZ WEHRMANN Armia niemiecka
OPALKA GUSTAV RESERVIST Armia niemiecka
RAUH OSKAR RESERVIST Armia niemiecka
ROGOWSKI THEOPHIL RESERVIST Armia niemiecka
TEMMA JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
WAWRZYNIAK AUGUST RESERVIST Armia niemiecka
WITTMANN MAXIMILLIAN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
WLASNY STANISLAUS RESERVIST Armia niemiecka
LIMBERG PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
GROTE WILHELM ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
GÖDEKER OTTO GEFREITER Armia niemiecka
POHL WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
GRINTZ RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
SCHELLERHOF RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
SCHAAF RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
MEIS LEUTNANT Armia niemiecka
KEMMING KARL RESERVIST [MUSKETIER] Armia niemiecka
GOTTLIEB GITAL KOSAK Armia rosyjska
IWANOW MICHAEL Armia rosyjska
SKOZOPAD IWAN Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 44
Armia niemiecka 1
Armia rosyjska 292