Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205010-001
120
14
Cmentarz położony jest na wzniesieniu Sokół. Zbudowany jest na planie krzyża i ogrodzony murem z betonowym krzyżem. Po obu stronach krzyża rozmieszczone są symetrycznie dwie furtki wykonane z żelaznych prętów. W obrębie cmentarza znajdują się 23 groby pojedyncze, 20 rzędowych i 8 zbiorowych. Oznaczone są żelaznymi krzyżami osadzonymi na betonowych postumentach, które znajdują się u wezgłowi mogił.

Spoczywa tutaj 120 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, spośród których jedynie 14 zidentyfikowano.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. P. Drogomir,Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 454-455.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 164-165.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 90.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KUKLA HEINRICH Österreich-Ungarische Armee
HAVELKA JOSEF Österreich-Ungarische Armee
ZWINER FRANZ Österreich-Ungarische Armee
LENOCH JOSEF Österreich-Ungarische Armee
KATZER MAX RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LUDL KARL UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
SIROKY WENZEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VELENSKY KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KATZER ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOWAK PAUL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLUBIČKA VEL KLUBIČKO FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIRKL JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POZNOKOL VEL POZNAKOL ZOCHAR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TSCHAPARENKO P.J INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 99
Österreich-Ungarische Armee 7