Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205010-001
120
14
Cmentarz położony jest na wzniesieniu Sokół. Cmentarz założony jest na planie krzyża i ogrodzony pełnym murem betonowym z nakrywą. Główny element stanowi wysoki, betonowy krzyż w linii ogrodzenia na osi głównej. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia rozmieszczone symetrycznie względem krzyża pomnikowego, zamykane jednoskrzydłowymi furtkami z żelaznych prętów.

W obrębie cmentarza znajdują się 23 groby pojedyncze i 28 zbiorowych. Oznaczone są żelaznymi krzyżami osadzonymi na betonowych postumentach, które znajdują się u wezgłowi mogił. Groby są ujęte w betonowe obramowania i oznaczone krzyżami z żelaznych listew w dwóch odmianach, osadzonych na betonowych postumentach.

Spoczywa tutaj 20 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 100 z armii rosyjskiej , spośród których jedynie 14 zidentyfikowano.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 41, s. 993-1007 (plany, projekty, wykazy pochowanych) GW 61 s. 72 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. P. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 454-455.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 164-165.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 90.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KUKLA HEINRICH Австро-венгерская армия
HAVELKA JOSEF Австро-венгерская армия
ZWINER FRANZ Австро-венгерская армия
LENOCH JOSEF Австро-венгерская армия
KATZER MAX RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
LUDL KARL UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
SIROKY WENZEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
VELENSKY KARL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KATZER ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOWAK PAUL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLUBIČKA VEL KLUBIČKO FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIRKL JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
POZNOKOL VEL POZNAKOL ZOCHAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
TSCHAPARENKO P.J INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 99
Австро-венгерская армия 7