Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-004
271
157
Cmentarz znajduje się przy drodze Jasło-Biecz, w pobliżu stacji kolejowej. Założony został w miejscu prowizorycznych grobów, które pozostawiły oddziały rosyjskie. Zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do cmentarza prowadzi żelazna furtka znajdująca się pomiędzy dwoma półkolistymi bastionami. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest rzędowy.

Kwatery otoczone są krawężnikiem. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– kutych dwuramiennych krzyży na betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915” na betonowych cokołach,
– betonowych stel.

Na terenie cmentarza znajduje się 51 grobów pojedynczych, 24 rzędowe i 16 zbiorowych, w których pochowano 126 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 137 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 114.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (plany), GW 61 (zdjęcia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  •  J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 519-523.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BEČKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATUŠINEC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHLACZKY ANDREAS RECHNUNGS UNTEROFFIZIER Österreich-Ungarische Armee
STROBEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LACKA FRANZ GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PKIKRYL FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
MRÁZ CIRILL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLEIN RUDOLF GRENADIER Deutsche Armee
PRINZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOSTONI JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GÖTZL FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIMON JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŘIHA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VELIČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WCISLO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WIMMER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KONEČNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LEJA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POSTOWSKA JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PALICHLEB ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
CHOVANEC STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MASKE KARL GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
SEIBKE OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
KALKBRENNER GÜNTHER UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
CORDES GEORG UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHIELBACH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RAZTOCZNY JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZERNILIF FEDOR Russische Armee
KRYTUKIJ DIMITRIJ Russische Armee
BERKA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZAROWSKI JOHANN Österreich-Ungarische Armee
RAFELT OTTO RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRYTEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHLINGER ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHLOSSER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÜNZEL HERMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAKOWSKI THADDÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLAHOREK VIKTOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEREK ANDREAS RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BENO MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MUNBEK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DRAŠAR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STRACKE RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLUSKA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZUBA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PEKALA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOGUT JOHAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KANIA STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIETRZYK RUDOLF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETROS ADALBERT KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
WERNISCH PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLIWKA PAUL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BIRSA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAIER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FOLDYNA FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DZIEGIEL LADISLAUS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BOROWIEC FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARTOŠIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAGNUSEK KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAGUDA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRABEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHON PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIOMEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOGACZ ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BURECKI ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PINZKA WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUROWSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STOKLASA HEINRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWIDER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMON JOSEF INFANTERIST TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MOZGVA IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIKORA GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVAŘIK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VICAN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KURYC JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KUDELA FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JANČA LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PERČIC PAVLOVIC PETER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
STOLMAR BELA ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
JUNEO PETER Russische Armee
KOSTU CENKO INFANTERIST Russische Armee
ARTIMJIRO ANDREAS INFANTERIST Russische Armee
FUDOLAW IWAN INFANTERIST Russische Armee
KASTAR JAROMIR INFANTERIST Russische Armee
WARGA GEORG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HECK ANDERAS GRENADIER Deutsche Armee
STEJSKAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VASILO JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WAJDA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTINICZ ANDERAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DWOJAK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HUSAREK JOHANN INFANTERIST Russische Armee
IWANOWICZ GEORG OBERLEUTNANT Russische Armee
BELOZERSKI PHILIPP INFANTERIST Russische Armee
LARSZYN IWAN MATWARYCEW. INFANTERIST Russische Armee
DREHENIS PAUL INFANTERIST Russische Armee
PAUSELINA KONSTANTIN ALEXEJ INFANTERIST Russische Armee
FJEDOR JOBKA INFANTERIST Russische Armee
KONRAD JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BESELER [BASELER] REINHARD LANDWEHRMANN Deutsche Armee
FEODOROW IWAN Russische Armee
SLUTU THEODOR Russische Armee
KOLATYP N. Russische Armee
MRUK IGNAZ Russische Armee
MIKIELEWICZ PETER Russische Armee
SPEAL FRITZ Russische Armee
RYBOSZOW IWAN Russische Armee
KALESMYK Russische Armee
SEMENOW Russische Armee
ŠKRABAL PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAKONDI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WERNER PERSCH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PANKIEWICZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WITEK STANISLAUS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOLODZIEJ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KONAS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHALIK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VANĚK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BICHLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHÄFER ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MÜLLER IGNAZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRUBER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VEČEŘE JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KELLER ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MUKAŘOVSKÝ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRNKA [TRUKA] BRETISLAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATOUŠ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZACHARA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FOLKE HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SULMA JOHANN KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
MAZIARKA MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POTOK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZARNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WIERZBA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RUŽIČKA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MLECZKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUCHARSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LECHOWICZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STANZIEG GOTTFRIED LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KREMER WOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DYDRUCH IGNAZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHILD, VON SPANNENBERG FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZEP ISTVAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAWLO FIODOR Russische Armee
LENGYEL MICHALI Österreich-Ungarische Armee
KLIMANOW MICHAEL Russische Armee
HOBARTA ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SAWA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LÖRINCZ ENDRE INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRALIK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LOGOJDO ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VOŠICKY JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MURZENKO [MURZYNKO] PETER INFANTERIST Russische Armee
ZINOVIOFF ARTJEM PHILIPP INFANTERIST Russische Armee
TROFINOW ROMAN INFANTERIST Russische Armee
WIERCIOCH ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 5
Russische Armee 109