Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-004
271
157
Cmentarz znajduje się przy drodze Jasło-Biecz, w pobliżu stacji kolejowej. Założony został w miejscu prowizorycznych grobów, które pozostawiły oddziały rosyjskie. Zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do cmentarza prowadzi żelazna furtka znajdująca się pomiędzy dwoma półkolistymi bastionami. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest rzędowy.

Kwatery otoczone są krawężnikiem. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– kutych dwuramiennych krzyży na betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915” na betonowych cokołach,
– betonowych stel.

Na terenie cmentarza znajduje się 51 grobów pojedynczych, 24 rzędowe i 16 zbiorowych, w których pochowano 126 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 137 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 114.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (plany), GW 61 (zdjęcia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  •  J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 519-523.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BEČKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
MATUŠINEC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHLACZKY ANDREAS RECHNUNGS UNTEROFFIZIER Австро-венгерская армия
STROBEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LACKA FRANZ GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
PKIKRYL FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
MRÁZ CIRILL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLEIN RUDOLF GRENADIER Немецкая армия
PRINZ KORPORAL Австро-венгерская армия
KOSTONI JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÖTZL FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIMON JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŘIHA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VELIČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WCISLO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIMMER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KONEČNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LEJA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
POSTOWSKA JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Австро-венгерская армия
PALICHLEB ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
CHOVANEC STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MASKE KARL GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
SEIBKE OTTO MUSKETIER Немецкая армия
KALKBRENNER GÜNTHER UNTEROFFIZIER Немецкая армия
CORDES GEORG UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SCHIELBACH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RAZTOCZNY JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZERNILIF FEDOR Русская армия
KRYTUKIJ DIMITRIJ Русская армия
BERKA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZAROWSKI JOHANN Австро-венгерская армия
RAFELT OTTO RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TRYTEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHLINGER ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHLOSSER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÜNZEL HERMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAKOWSKI THADDÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLAHOREK VIKTOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEREK ANDREAS RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BENO MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PETER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MUNBEK INFANTERIST Австро-венгерская армия
DRAŠAR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRACKE RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLUSKA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZUBA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PEKALA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOGUT JOHAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KANIA STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIETRZYK RUDOLF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PETROS ADALBERT KORPORAL Австро-венгерская армия
WERNISCH PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLIWKA PAUL GEFREITER Австро-венгерская армия
BIRSA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAIER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FOLDYNA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
DZIEGIEL LADISLAUS GEFREITER Австро-венгерская армия
BOROWIEC FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARTOŠIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAGNUSEK KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAGUDA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRABEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHON PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIOMEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOGACZ ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BURECKI ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
PINZKA WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUROWSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOKLASA HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
SWIDER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOMON JOSEF INFANTERIST TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
MOZGVA IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIKORA GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVAŘIK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VICAN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KURYC JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
KUDELA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JANČA LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
PERČIC PAVLOVIC PETER KORPORAL Австро-венгерская армия
STOLMAR BELA ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
JUNEO PETER Русская армия
KOSTU CENKO INFANTERIST Русская армия
ARTIMJIRO ANDREAS INFANTERIST Русская армия
FUDOLAW IWAN INFANTERIST Русская армия
KASTAR JAROMIR INFANTERIST Русская армия
WARGA GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
HECK ANDERAS GRENADIER Немецкая армия
STEJSKAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VASILO JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WAJDA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTINICZ ANDERAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
DWOJAK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUSAREK JOHANN INFANTERIST Русская армия
IWANOWICZ GEORG OBERLEUTNANT Русская армия
BELOZERSKI PHILIPP INFANTERIST Русская армия
LARSZYN IWAN MATWARYCEW. INFANTERIST Русская армия
DREHENIS PAUL INFANTERIST Русская армия
PAUSELINA KONSTANTIN ALEXEJ INFANTERIST Русская армия
FJEDOR JOBKA INFANTERIST Русская армия
KONRAD JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BESELER [BASELER] REINHARD LANDWEHRMANN Немецкая армия
FEODOROW IWAN Русская армия
SLUTU THEODOR Русская армия
KOLATYP N. Русская армия
MRUK IGNAZ Русская армия
MIKIELEWICZ PETER Русская армия
SPEAL FRITZ Русская армия
RYBOSZOW IWAN Русская армия
KALESMYK Русская армия
SEMENOW Русская армия
ŠKRABAL PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAKONDI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WERNER PERSCH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
PANKIEWICZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WITEK STANISLAUS GEFREITER Австро-венгерская армия
KOLODZIEJ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KONAS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHALIK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VANĚK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BICHLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHÄFER ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MÜLLER IGNAZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRUBER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VEČEŘE JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KELLER ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MUKAŘOVSKÝ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TRNKA [TRUKA] BRETISLAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MATOUŠ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZACHARA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FOLKE HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SULMA JOHANN KADETT ASPIRANT Австро-венгерская армия
MAZIARKA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
POTOK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZARNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIERZBA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUŽIČKA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MLECZKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUCHARSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LECHOWICZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STANZIEG GOTTFRIED LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KREMER WOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DYDRUCH IGNAZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHILD, VON SPANNENBERG FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZEP ISTVAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAWLO FIODOR Русская армия
LENGYEL MICHALI Австро-венгерская армия
KLIMANOW MICHAEL Русская армия
HOBARTA ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
SAWA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LÖRINCZ ENDRE INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRALIK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LOGOJDO ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
VOŠICKY JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MURZENKO [MURZYNKO] PETER INFANTERIST Русская армия
ZINOVIOFF ARTJEM PHILIPP INFANTERIST Русская армия
TROFINOW ROMAN INFANTERIST Русская армия
WIERCIOCH ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 5
Русская армия 109