Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-009
256
123
Cmentarz położony jest za skrzyżowaniem dróg na Sitnicę i Gromnik. Zbudowany został na planie prostokąta o powierzchni 570 m2. Ogrodzenie z kamiennego muru jest obecnie zniszczone. Wejście zamykane było drewnianą furtką.

Główny element cmentarza stanowił drewniany krzyż łaciński z półkolistą obręczą łączącą ramiona. Mogiły mają układ rzędowy. Mogiły w obrębie cmentarza została oznaczona nagrobkami w formie:

- zakończonych dwuspadowo betonowych stel z żeliwnymi tablicami imiennymi,
- krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy, osadzonych na betonowych cokołach,
- żeliwnych krzyży łącińskich z owalną tarczą na skrzyżowaniu ramion, osadzonych na betonowych cokołach.
 
W obrębie cmentarza znajduje się 189 grobów pojedynczych i 19 zbiorowych. Pochowano w nich 70 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 20 z niemieckiej i 82 z armii rosyjskiej. Niezidentyfikowano tożsamości 65. Pierwotnie cmentarz występował pod nazwą ROZEMBARK i nosił nr "XXX".
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 41, s. 447-492 (plany i wykazy pochowanych).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 530-534.
  • O Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 185.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 109.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
NIEHLAND FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
LABISCH JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
KAISER HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
SCHULTZE KARL GRENADIER Deutsche Armee
LAUB LORENZ GRENADIER Deutsche Armee
BÜLTEMEIER ROBERT UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
RUPPERT FRANZ GRENADIER Deutsche Armee
REINECKE AUGUST FÜSILIER Deutsche Armee
WICHOWSKI BRUNO GRENADIER Deutsche Armee
RÖGNER ARMIN GRENADIER Deutsche Armee
THURAU ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
DÖRING WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
BRODA ARTHUR GRENADIER Deutsche Armee
WIEGAND HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
ERHARDT PAUL GRENADIER Deutsche Armee
HÜWEL FRANZ GRENADIER Deutsche Armee
BANK JAKOB GRENADIER Deutsche Armee
BUTTERBROT JOSEF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WORPENBERG ANTON GRENADIER Deutsche Armee
FREUDENBERG RICHARD GRENADIER Deutsche Armee
KLÄGER OTTO GRENADIER Deutsche Armee
KÜHN BRUNO OFFIZIER-STELLVERTRETER Deutsche Armee
REINHER TORON (TOROLF?) INFANTERIST Deutsche Armee
LOUB JULIAN INFANTERIST Deutsche Armee
WIRTH REINHOLD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ERLIAROLT FRANZ INFANTERIST Deutsche Armee
BUČEK MIROSLAW INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZHLECZKO FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MITRA JANOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FECHT JÓZSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAZAMI JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BODNÁR PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOG JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
WEISZ SÁNDOR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LOMESZ JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
ORTSIK JÓZSEF ZASZLOS FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
INTGNISK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATYRS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS KÁROLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SWOBODA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
TALWAZY ANDRÁS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZABO JÓZSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
VARGA FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
BACSO MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
WARSÁS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
ALFÖLDI FERENC ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
DUDICS FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEĆSI SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHTSCHAK POL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FARKAS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MISURAK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
VITÁLIS GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
VIDRA LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÖRMÖNDI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
POCZOK ISTVÁN LANDSTURM HONVED Österreich-Ungarische Armee
JAKUBECZ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BAU MIHÁLY LANDSTURM HONVED Österreich-Ungarische Armee
BODNÁR ANDRÁS LANDSTURM HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÓTH GÁBOR LANDSTURM ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
ZVAROS GYÖRGY LANDSTURM HONVED Österreich-Ungarische Armee
KECSKEMETI ISTVÁN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
ZARZLOS JOSEF FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
NURHOJEW WARLJEW INFANTERIST Russische Armee
IHNATI TOMENKA INFANTERIST Russische Armee
PENDZEF MICHAIL INFANTERIST Russische Armee
HIZANRETULIN MINUTA INFANTERIST Russische Armee
WURBUDALOW GEORG INFANTERIST Russische Armee
OPATSCHKIN WASILI INFANTERIST Russische Armee
MALKOW ILIA ZUGSFÜHRER Deutsche Armee, Russische Armee, Österreich-Ungarische Armee
MAKAROW IWAN INFANTERIST Russische Armee
REZOW IWAN INFANTERIST Russische Armee
FILIPOW IWAN INFANTERIST Russische Armee
SLAWANIKOW PAWEL INFANTERIST Russische Armee
TRASENKO TROFIN INFANTERIST Russische Armee
DIETAROW NAUNN INFANTERIST Russische Armee
KOLOBANOW LAURENKO INFANTERIST Russische Armee
TAJZULIN JAKOB INFANTERIST Russische Armee
ZOZULAK MATWIEJ INFANTERIST Russische Armee
DOWDIUCH AHOFEN INFANTERIST Russische Armee
OTAKIEF FEDOR INFANTERIST Russische Armee
JEKESCHENKO PAWEL INFANTERIST Russische Armee
DOBRY STEPAN INFANTERIST Russische Armee
WOLANIK DYMITRY INFANTERIST Russische Armee
KLUCKA IHNAT INFANTERIST Russische Armee
POLYCHTSCHUK INFANTERIST Russische Armee
TSCHEREPITSCHIN NIKOLAJ INFANTERIST Russische Armee
TSCHESNIKOW ANDREJ INFANTERIST Russische Armee
HUZARIN INFANTERIST Russische Armee
SIMIC FILIP INFANTERIST Russische Armee
ROHIN WASILI INFANTERIST Russische Armee
MURDLIN MOJAKOR INFANTERIST Russische Armee
SCHARHOLZO GREGORI ZUGSFÜHRER Russische Armee
KOSNICENKO ANDREJ INFANTERIST Russische Armee
HUWANOW ROMAN INFANTERIST Russische Armee
PLATAN HIN INFANTERIST Russische Armee
SADOWEJ SERGEJ INFANTERIST Russische Armee
SWISTUNOW INFANTERIST Russische Armee
SAPIEHIN ANTON INFANTERIST Russische Armee
KURTOW MATWEJ INFANTERIST Russische Armee
PIATICH RUAP KUNOW INFANTERIST Russische Armee
POPKOW PAWEL INFANTERIST Russische Armee
KUŹNICOW ANDREJ INFANTERIST Russische Armee
ACTIONOW SIMON INFANTERIST Russische Armee
POPOW WASILI INFANTERIST Russische Armee
ISTONIN ALEXEJ INFANTERIST Russische Armee
KAZIMIRTSCHUK PROKOP INFANTERIST Deutsche Armee, Russische Armee, Österreich-Ungarische Armee
RUCHOW AFANASI INFANTERIST Russische Armee
ARTAMONOW GREGORI INFANTERIST Russische Armee
TOCKI NIKITA INFANTERIST Russische Armee
MORČMA MOLAW INFANTERIST Russische Armee
POSTAWNICKI MARK INFANTERIST Russische Armee
ANTANOW JAKAR INFANTERIST Russische Armee
IZOJEW NIKOŁAJ INFANTERIST Russische Armee
RADCENKO PAWEL GEFREITER Russische Armee
IHNATOW NIKOLAJ INFANTERIST Russische Armee
NOSIENKO GREGORI INFANTERIST Russische Armee
TURYNCEW ALEXANDER INFANTERIST Russische Armee
WIEROWSKI WASILI INFANTERIST Russische Armee
JAKOWLEW GAWRIL INFANTERIST Russische Armee
REABIN NIKOLAJ INFANTERIST Russische Armee
RADCENKO DMITRIJ INFANTERIST Russische Armee
PIETESCHWIL MICHAIL INFANTERIST Russische Armee
BELAJEW INFANTERIST Deutsche Armee, Russische Armee, Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee 50
INFANTERIST Russische Armee 83