Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-012
99
44
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku. Ogrodzenie stanowią kamienne słupy połączone parami żelaznych rur. Wejście ujęte w dwa słupy z kamiennych bloków znajduje się od strony południowej. Zamykane jest jednoskrzydłową furtką z ramą z metalowych rur, w której osadzony jest krzyż łaciński z datą „1915", wykonane z taśmy stalowej. Na kamiennym słupie umieszczona jest tablica z informacjami o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1992 r. Przed wejściem znajduje się pulpitowa tablica ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem.

Na grobach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915"
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego.

Przy zachodniej części ogrodzenia znajduje się głaz pamiątkowy z metalowym krzyżem i tablicą z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ/ ROZSTRZELANI/ PRZEZ HITLEROWCÓW/ 23.06.1943/Ś✝P/ MIKOŁAJ KOWALSKI/ * 13.11.1910/ JAN ZEŁEM/ * 31.03.1916/ MIKOŁAJ ZEŁEM/ * 02.12.1919/ POKÓJ ICH DUSZOM".

W obrębie cmentarza, przy ogrodzeniu od strony drogi znajduje się kamienny krzyż z figurą Chrystusa osadzony na postumencie.

W 17 grobach zbiorowych i 24 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 71 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 55. W grobie z II wojny światowej spoczywają 3 osoby rozstrzelane przez okupanta niemieckiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 943-972 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 439-440
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KNYTL FRANZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HLAVAČEK ALOIS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SULC ADOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ELSTNER WILHELM JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MRAZ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LINKA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SIEMIENCZUK STEFAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRATZMANN JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KLOG JOSEF JAKOB SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RIEMER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KAULER WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NUŠKO HERMANN OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
EDLER V. TOMMASEO ANTON FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
LONSKY EUGEN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOS STANISLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRÜCHTEL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WIESNER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RIEMARSCH WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOFRANEK JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GRYSAJEWKO NIKOLAUS INFANTERIST Russische Armee
TICZENKO MAKAR INFANTERIST Russische Armee
MILEJANOW ZACHAR INFANTERIST Russische Armee
PIOTROWICZ KUŹMA ZUGSFÜHRER Russische Armee
GORCHANO [GORSCHANOW] ALEXEJ FÄHNRICH Russische Armee
KORHENI ALEXEJ ZUGSFÜHRER Russische Armee
RUDECH WASYLI INFANTERIST Russische Armee
GLOTOW IWAN INFANTERIST Russische Armee
ZASŁAWIECKI STEFAN INFANTERIST Russische Armee
BAŁABAN PETER INFANTERIST Russische Armee
SZOBLY WASYLI INFANTERIST Russische Armee
PUKUL IGNAZ INFANTERIST Russische Armee
HUK CIRIL [KYRET] INFANTERIST Russische Armee
TARAN PHILLIP INFANTERIST Russische Armee
HANCZARENKO PHILLIP INFANTERIST Russische Armee
KUHONOW GREGOR INFANTERIST Russische Armee
BELOWSKI JOHANN INFANTERIST Russische Armee
POSTOWIT ONUFER INFANTERIST Russische Armee
KANAJEW PROKOP INFANTERIST Russische Armee
ZADOROŻNY ANDREJ INFANTERIST Russische Armee
GURAJEW ANDREJ INFANTERIST Russische Armee
KOSCIENKO MAREK INFANTERIST Russische Armee
KOWALSKI MIKOŁAJ
ZEŁEM JAN
ZEŁEM MIKOŁAJ
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 6
Russische Armee 49