Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219020-005
7
3
Mogiła ogrodzona jest metalowym płotem, w obrębie którego znajduje się kamienna kapliczka upamiętniająca miejsce pochówku powstańców z 1846 r. Przed tabliczką znajduje się ścięty pulpitowo postument z inskrypcją na płycie: "TU SPOCZYWA/ SZEŚCIU POWSTAŃCÓW/ KRAKOWSKICH/ 1846/ WŚRÓD NICH/ JÓZEF PIECZONKA-NAUCZYCIEL/ JÓZEF SIEDLECKI-SYN DZIEDZICA JANKÓWKI". W płytę nakrywającą postument wmurowana jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: "Ś.✝P.  / ZDZISŁAW MROMLIŃSKI/ LEKARZ PORUCZNIK REZERWY/ UR. WE LWOWIE 22 IX 1904/ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY/ DNIA 6 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ/ MU DAĆ PANIE".

W 1846 r. pochowano tu pochowano tu 6 powstańców, zamordowanych przez chłopów, gdy próbowali przedostać się w stronę Dobczyc po bitwie pod Gdowem. Na mogile został ustawiony początkowo drewniany krzyż, a później kamienna, zwieńczona krzyżem kapliczka, ufundowana przez Apolonię Fihauser. W 1939 r. pochowano tu poległego 6 września 1939 r. porucznika rez. Zdzisława Mromlińskiego. W 1950 r., kiedy przenoszono mogiły żołnierzy i partyzantów polskich na cmentarz wojenny w Dobczycach odstąpiono od ekshumacji grobu porucznika Zdzisława Mromlińskiego, ponieważ rodzina poległego miała zobowiązać się do przeprowadzenia ekshumacji z własnych środków.

Według autorów pracy Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w 1945 roku pochowano tu także niezidentyfikowanego majora Armii Czerwonej.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 997, UW II 1015.
  • Muzeum Etnograficzne w Krakowie, rkp II 343 Rok 1846 - Rok 1846 - wyciągi z kronik kościelnych oraz wspomnienie właścicieli ziemskich.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MROMLIŃSKI ZDZISŁAW PORUCZNIK Polnische Armee
PIECZONKA JÓZEF Kämpfer des Krakauer Aufstands
SIEDLECKI JÓZEF Kämpfer des Krakauer Aufstands
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Kämpfer des Krakauer Aufstands 4