Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219020-005
7
3
Mogiła ogrodzona jest metalowym płotem, w obrębie którego znajduje się kamienna kapliczka upamiętniająca miejsce pochówku powstańców z 1846 r. Przed tabliczką znajduje się ścięty pulpitowo postument z inskrypcją na płycie: "TU SPOCZYWA/ SZEŚCIU POWSTAŃCÓW/ KRAKOWSKICH/ 1846/ WŚRÓD NICH/ JÓZEF PIECZONKA-NAUCZYCIEL/ JÓZEF SIEDLECKI-SYN DZIEDZICA JANKÓWKI". W płytę nakrywającą postument wmurowana jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: "Ś.✝P.  / ZDZISŁAW MROMLIŃSKI/ LEKARZ PORUCZNIK REZERWY/ UR. WE LWOWIE 22 IX 1904/ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY/ DNIA 6 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ/ MU DAĆ PANIE".

W 1846 r. pochowano tu pochowano tu 6 powstańców, zamordowanych przez chłopów, gdy próbowali przedostać się w stronę Dobczyc po bitwie pod Gdowem. Na mogile został ustawiony początkowo drewniany krzyż, a później kamienna, zwieńczona krzyżem kapliczka, ufundowana przez Apolonię Fihauser. W 1939 r. pochowano tu poległego 6 września 1939 r. porucznika rez. Zdzisława Mromlińskiego. W 1950 r., kiedy przenoszono mogiły żołnierzy i partyzantów polskich na cmentarz wojenny w Dobczycach odstąpiono od ekshumacji grobu porucznika Zdzisława Mromlińskiego, ponieważ rodzina poległego miała zobowiązać się do przeprowadzenia ekshumacji z własnych środków.

Według autorów pracy Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w 1945 roku pochowano tu także niezidentyfikowanego majora Armii Czerwonej.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 997, UW II 1015.
  • Muzeum Etnograficzne w Krakowie, rkp II 343 Rok 1846 - Rok 1846 - wyciągi z kronik kościelnych oraz wspomnienie właścicieli ziemskich.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MROMLIŃSKI ZDZISŁAW PORUCZNIK Wojsko Polskie
PIECZONKA JÓZEF Powstańcy krakowscy
SIEDLECKI JÓZEF Powstańcy krakowscy
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Powstańcy krakowscy 4