Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219020-006
41
1
Kwatera założona jest na planie wieloboku zbliżonego kształtem do litery U i ogrodzona zwężającymi się ku górze i zakończonymi półkulą, betonowymi słupkami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi żelaznymi rurami.. Znajdujące się od strony zachodniej wejście zamykane jest łańcuchem.

Główny element kwatery to usytuowany na wprost wejścia w linii wschodniego ogrodzenia pomnik w formie ściany pomnikowej zwieńczonej w środkowej części betonowym krzyżem łacińskim z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyża z datą „1914" i wieńcem laurowym.

Poniżej krzyża umieszczona jest tablica z czarnego granitu z inskrypcją: „CMENTARZ WOJENNY NIEGOWIĆ/ 1914 - 1915/ KRIEGERFRIEDHOF NIEGOWIĆ/ NIECH NASZE GROBY MÓWIĄ WAM/ O MIŁOŚCI DO OJCZYZNY". Na bocznych częściach ściany pomnikowej umieszczone są dwa żeliwne krzyże: lotaryński po prawej, maltański z wieńcem laurowym i datą „1914" po lewej stronie.

Obszar kwatery podzielony jest na wygrodzone betonowym krawężnikiem pola grobowe. Znajdujące się pomiędzy nimi alejki wyłożone są betonową kostką.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– czterech krzyży łacińskich z metalowych prętów o rozdwojonych zakończeniach ramion,
– dwóch krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

W 3 grobach pojedynczych i 7 zbiorowych pochowano tu 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych w 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 172 (pierwotny grób zbiorowy nr XI na cmentarzu parafialnym w Niegowici), 178 (pierwotny grób Stefana Jaremczuka na wzgórzu na wschód od Pierzchowic), 315 (usytuowanie grobu zbiorowej nr XI na cmentarzu parafialnym w Niegowici) 1147-1155 (mapa rejonu posterunku żandarmerii w Niegowici z położeniem grobów przed i po ekshumacji, plan kwatery z lutego 1918 bez numeracji grobów), GW 85 s. 1083 (karta grobu Stefana Jaremczuka w Pierzchowicach).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 372.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 200-201.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 349.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 100-101
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
JAREMCZUK STEFAN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee, Österreich-Ungarische Armee 40