Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219020-006
2
0
Obiekt położony jest w dolnej części cmentarza parafialnego. Wybudowany jest na planie podkowy i ogrodzony. W ogrodzenie wbudowany jest betonowy pomnik. W części środkowej postumentu umieszczono betonowy krzyż z zatopionym w nim krzyżem żeliwnym i Krzyżem Zasługi z datą 1914. W kwaterze znajduje się 7 zbiorowych mogił i 3  groby indywidualne.

W kwaterze spoczywa 41 nieznanych żołnierzy armii austro - węgierskiej oraz rosyjskiej, poległych i zmarłych w listopadzie i grudniu 1914 roku.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 200.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 1
Австро-венгерская армия 1