Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219030-003
14
5
Kwatera wojenna położona jest przy głównej alei cmentarza parafialnego we wsi Brzezie, która dzieli ją na dwie części. Znajduje się w niej 8 nagrobków ziemnych z betonowymi obmurowaniami. Na trzech mogiłach znajdują się krzyże prawosławne. Na pierwszym nagrobku na betonowej poduszce umieszczona została tablica granitowa z napisem: "ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY POLSKICH I ROSYJSKICH POLEGŁYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".

Brak wiadomości z jakich formacji pochodzili pochowani tutaj żołnierze polscy - czy byli to Polacy wcieleni do którejś z walczących armii, czy też żołnierze Legionów Polskich.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, Tarnów 2005, s. 332.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
WOJCIECHOWSKI STANISLAW Russische Armee
ALEKSANDROWICZ NIKITA KAPITAN Russische Armee
KISS JOSEF TRAIN-SOLDAT Österreich-Ungarische Armee
MRAŻ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ONESZCZUK IWAN Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 9