War graves
in Małopolska
1219030-003
14
5
Kwatera założona jest na planie wydłużonego i ogrodzona z trzech stron płotem z metalowych sztachet. Od strony północnej od reszty cmentarza kwaterę oddziela wyłożona kostką betonową alejka. Pozostałość pierwotnego wystroju stanowią dwa zwężające się ku górze betonowe słupy o przekroju ośmiobocznym.

W obrębie kwatery znajduje się 8 prostokątnych betonowych obramowań. W obrębie pierwszego obramowania od strony wschodniej umieszczony jest ścięty pulpitowo lastrykowy blok z wmurowaną kamienną tablicą z napisem: „ZBIOROWA MOGIŁA/ ŻOŁNIERZY POLSKICH I ROSYJSKICH/ POLEGŁYCH W OKRESIE/ I WOJNY ŚWIATOWEJ".

Na mogiłach znajdują się:
– krzyże łacińskie z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– żeliwny ażurowy krzyż lotaryński,
– żeliwnego ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza, krzyża maltańskiego i datą „1914",
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion (3 szt.),
– krzyży łacińskich z metalowych prętów o rozdwojonych zakończeniach ramion (2 szt.).

W 4 grobach zbiorowych i 3 pojedynczych pochowano tu 3 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 11 z armii rosyjskiej. Kwatera była przebudowywana w latach trzydziestych i 1984 r. W 2005 r. wykonano remont nagrobków, obramowań i zamontowano granitową tablicę.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 252 (pierwotny wykaz pochowanych)385 (plany cmentarza pierwotnego), 725-739 (plany, wykazy pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 196.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 347.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 99.
Surname Forename Rank Military formation  
WOJCIECHOWSKI STANISLAW Russian Army
ALEKSANDROWICZ NIKITA KAPITÄN Russian Army
KISS JOSEF TRAIN-SOLDAT Austro-Hungarian Army
MRAŻ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ONESZCZUK IWAN Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 9