War graves
in Małopolska
1218090-001
7
7

Płyta nagrobna z inskrypcją: "PAMIĘCI POMORDOWANYCH PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH W LATACH 1943 - 1945".


W mogile pochowano członków żydowskiej rodziny Wischik, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

  • "Przegląd Historyczno-Kulturalny Wadoviana. Pismo Wadowickiego Centrum Kultury", R. 2005, Nr. 9 Numer monograficzny wadowiccy żydzi.
Surname Forename Rank Military formation  
WISCHIK SALO OSOBA CYWILNA
WISCHIK JETTI OSOBA CYWILNA
WISCHIK ALFRED OSOBA CYWILNA
WISCHIK ELWIRA OSOBA CYWILNA
HUPPERT EMIL OSOBA CYWILNA
HUPPERT ELZA OSOBA CYWILNA
WECHSLER ADOLF OSOBA CYWILNA