Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1218090-001
7
7

Płyta nagrobna z inskrypcją: "PAMIĘCI POMORDOWANYCH PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH W LATACH 1943 - 1945".


W mogile pochowano członków żydowskiej rodziny Wischik, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

  • "Przegląd Historyczno-Kulturalny Wadoviana. Pismo Wadowickiego Centrum Kultury", R. 2005, Nr. 9 Numer monograficzny wadowiccy żydzi.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WISCHIK SALO OSOBA CYWILNA
WISCHIK JETTI OSOBA CYWILNA
WISCHIK ALFRED OSOBA CYWILNA
WISCHIK ELWIRA OSOBA CYWILNA
HUPPERT EMIL OSOBA CYWILNA
HUPPERT ELZA OSOBA CYWILNA
WECHSLER ADOLF OSOBA CYWILNA