War graves
in Małopolska
1205050-003
40
25
Cmentarz założony jest na planie trapezu i otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Zamknięte jednoskrzydłową, drewniana furtką wejście znajduje się od strony południowej. Przed cmentarzem umieszczona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez powiat gorlicki. Na ogrodzeniu od strony wejścia umieszczona jest kamienna tablica informacyjna.

Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, zadaszeniem z ząbkowanej blachy.

Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich,
– betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną.

Groby są ujęte w kamienne obramowania.

Niskim krzyżem, wykonanym z rur żelaznych krzyżem łacińskim z figurą Chrystusa oznaczony jest grób zbiorowy 3 żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej z tablicą z napisem:

„†/ Hier ruhen in Gott/ Leutn. HUGO ENDER/ +22.9.1944/ Gefr./ HEINRICH OTTEN/ + 22.9.1944/ Obergefr./ WERNER MAALBAY/ 22.9.1944"

W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 14 z niemieckiej i 19 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 497-517 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (fotografia archiwalna), GW 62 s. 1 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 145.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 445.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
Surname Forename Rank Military formation  
ENDER HUGO LEUTNANT German army
OTTEN HEINRICH GEFREITER German army
MAALBAY WERNER OBERGEFREITER German army
HUSCEL NIKOLAJ INFANTERIST Russian Army
KOHL LUDWIK INFANTERIST German army
WADLE ALOIS INFANTERIST German army
WOLF GUSTAV INFANTERIST German army
BENNER CHRISTIAN UNTEROFFIZIER German army
NÄGELE JOSEF UNTEROFFIZIER German army
BISSOIR LUDWIG INFANTERIST German army
HUNSIKER FRIEDRICH INFANTERIST German army
KEIPER AUGUST INFANTERIST German army
KLEIN JAKOB INFANTERIST German army
KREMP ALOIS INFANTERIST German army
NEBEL JAKOB INFANTERIST German army
SCHENKELBERGER ADOLF INFANTERIST German army
STRIEBER BRUNO INFANTERIST German army
SACHABDYNOW MUCHAMED INFANTERIST Russian Army
TURNSZWILE ALEXEJ ZUGSFÜHRER Russian Army
ZIMMER GUSTAV INFANTERIST German army
ZDINAL ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARKOWSKI JOSEF PIONIER Austro-Hungarian Army
KUSZNIENKO SIMON INFANTERIST Russian Army
BARAN KARP INFANTERIST Russian Army
LONGINOW NIKOLAJ GEFREITER Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 2
Russian Army 13