Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205050-003
40
25
Cmentarz założony jest na planie trapezu i otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Zamknięte jednoskrzydłową, drewniana furtką wejście znajduje się od strony południowej. Przed cmentarzem umieszczona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez powiat gorlicki. Na ogrodzeniu od strony wejścia umieszczona jest kamienna tablica informacyjna.

Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, zadaszeniem z ząbkowanej blachy.

Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich,
– betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną.

Groby są ujęte w kamienne obramowania.

Niskim krzyżem, wykonanym z rur żelaznych krzyżem łacińskim z figurą Chrystusa oznaczony jest grób zbiorowy 3 żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej z tablicą z napisem:

„†/ Hier ruhen in Gott/ Leutn. HUGO ENDER/ +22.9.1944/ Gefr./ HEINRICH OTTEN/ + 22.9.1944/ Obergefr./ WERNER MAALBAY/ 22.9.1944"

W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 14 z niemieckiej i 19 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 497-517 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (fotografia archiwalna), GW 62 s. 1 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 145.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 445.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ENDER HUGO LEUTNANT Armia niemiecka
OTTEN HEINRICH GEFREITER Armia niemiecka
MAALBAY WERNER OBERGEFREITER Armia niemiecka
HUSCEL NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
KOHL LUDWIK INFANTERIST Armia niemiecka
WADLE ALOIS INFANTERIST Armia niemiecka
WOLF GUSTAV INFANTERIST Armia niemiecka
BENNER CHRISTIAN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
NÄGELE JOSEF UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BISSOIR LUDWIG INFANTERIST Armia niemiecka
HUNSIKER FRIEDRICH INFANTERIST Armia niemiecka
KEIPER AUGUST INFANTERIST Armia niemiecka
KLEIN JAKOB INFANTERIST Armia niemiecka
KREMP ALOIS INFANTERIST Armia niemiecka
NEBEL JAKOB INFANTERIST Armia niemiecka
SCHENKELBERGER ADOLF INFANTERIST Armia niemiecka
STRIEBER BRUNO INFANTERIST Armia niemiecka
SACHABDYNOW MUCHAMED INFANTERIST Armia rosyjska
TURNSZWILE ALEXEJ ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
ZIMMER GUSTAV INFANTERIST Armia niemiecka
ZDINAL ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARKOWSKI JOSEF PIONIER Armia austro-węgierska
KUSZNIENKO SIMON INFANTERIST Armia rosyjska
BARAN KARP INFANTERIST Armia rosyjska
LONGINOW NIKOLAJ GEFREITER Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 2
Armia rosyjska 13