War graves
in Małopolska
1205100-001
299
86
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do kwadratu i otoczony pozostałościami poligonalnego muru kamiennego. Do środka cmentarza prowadziła dwuskrzydłowa drewniana furtka. W południowo-zachodniej części ogrodzenia znajduje się podłużny kamienny kopiec zwieńczony niskim betonowym krzyżem łacińskim, stanowiący pozostałość po pomniku.

Groby ujęte są w kamienne obramowania i oznaczone drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi o ramionach nakrytych dwuspadowym gontowym daszkiem. Na krzyżach znajdują się prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Na metalowym słupku zamontowana jest drewniana tabliczka z napisem w języku polskim, rosyjskim i niemieckim:
„ZAJĘCI POKOJOWĄ PRACĄ / TRWALIŚMY W ZAŻYŁOŚCI / Z UKOCHANĄ ZIEMIĄ / Z WŁASNEGO CICHEGO ŚWIATA / WYRWAŁO NAS WYCIE WOJNY / WIODĄC PRZEZ NĘDZĘ, ZGRYZOTY / I UPOJENIE ZWYCIĘSTWEM /W RAMIONA ŚMIERCI !"

Inskrypcja w wersji niemieckiej znajdowała się na tablicy umieszczonej na pomniku głównym.

Na cmentarzu znajduje się 15 grobów pojedynczych, 20 zbiorowych. Pochowano tu 103 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 196 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 387-591 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 21 (fotografia - stan pierwotny)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 56.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 331-335.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 118-119.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 35.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 38.
Surname Forename Rank Military formation  
VOUK ANTON LANDSTURMMAN JÄGER Austro-Hungarian Army
ROSWADOWSKIJ IWAN INFANTERIST Russian Army
OSTHEIMER GEORG PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
PINTARELLI LUIGI ANTONIO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MUROVEC FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠOŠTAR JOSEF LANDSTURMMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REICH KARL LANDSTURMMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠKOBERNE LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAH ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZVEGLIČ ADOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
PERČIČ LUDVIG ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
GODNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CIGLAR ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALŠEK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOBNAR JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZCZERBA GRIGORIJ INFANTERIST Russian Army
DONOFF MICHAEL INFANTERIST Russian Army
SPANOFF MICHAEL GEFREITER Russian Army
TOLL GOTTLIEB UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
KOKOVNIK JOSEF ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
PACHOR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
CHRISTE EGIDO LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FINK JOHANNES LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KOCH OTTO LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
PAUL RUPERT LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
RINDERER JOSEF ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
VOUBLON JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
EICHBERGER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FELDER JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
JUNNLER ALBERT LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
CEMIN DOMENICO JÄGER Austro-Hungarian Army
HOSP ENGELBERT LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MARCHETTI ANGELO LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FARAONE GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAJŠEK KARL ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BREZOVNIK FLORIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠKODNIK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BREŽNIK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PITRONI MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ESCHGFELLER HEINRICH JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KREUZER JOHANN PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
REICHHALTER RUDOLF UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
AMANN JOSEF ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
GASPERI GIUSEPPE LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FELLNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
RUPP GIOVANNI LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
HÄMMERLE ULLRICH LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MATTEDI ENRICO LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
RITTGASSER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
NICOLUSSI GIORDANO PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
VIVARI GIOVANNI JÄGER Austro-Hungarian Army
RITTER LUDWIG LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FEYERSINGER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHLAGER ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MEIER JOHANN G. L. LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
ENRICI GIOVANNI LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SPIEGEL KARL LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
ANDREATTA LEONARDO JÄGER Austro-Hungarian Army
MATT LUDWIG PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHULER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
CAPPELETTI ROMANO JÄGER Austro-Hungarian Army
WANNERER HEINRICH LANDSTURMMANN PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
TABARELLI DE FATIS GIUSEPPE JÄGER Austro-Hungarian Army
PUCHER ALFONSO LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KRONBICHLER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
WACHTER FIDELIS LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
PLATZER JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
TOPLAK MICHAEL FÄHNRICH KANONIER Austro-Hungarian Army
HRASTNIK JAKOB ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAJNC ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HRUP ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BREZOVAR JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PEČKO MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRATUSA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STOKEL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NIEDERHOFER SEBASTIAN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
STEINHHAUSER ALOIS LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
LEUPRECHT VALENTIN JÄGER Austro-Hungarian Army
STEINACHER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MATHIS JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KLUCKNER RICHARD JÄGER Austro-Hungarian Army
PLANK JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
MOHR GEORG LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHIWILOW DAWID INFANTERIST Russian Army
WAKULA AKIMENKO INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 23
Russian Army 190