Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205100-001
299
86
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do kwadratu i otoczony pozostałościami poligonalnego muru kamiennego. Do środka cmentarza prowadziła dwuskrzydłowa drewniana furtka. W południowo-zachodniej części ogrodzenia znajduje się podłużny kamienny kopiec zwieńczony niskim betonowym krzyżem łacińskim, stanowiący pozostałość po pomniku.

Groby ujęte są w kamienne obramowania i oznaczone drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi o ramionach nakrytych dwuspadowym gontowym daszkiem. Na krzyżach znajdują się prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Na metalowym słupku zamontowana jest drewniana tabliczka z napisem w języku polskim, rosyjskim i niemieckim:
„ZAJĘCI POKOJOWĄ PRACĄ / TRWALIŚMY W ZAŻYŁOŚCI / Z UKOCHANĄ ZIEMIĄ / Z WŁASNEGO CICHEGO ŚWIATA / WYRWAŁO NAS WYCIE WOJNY / WIODĄC PRZEZ NĘDZĘ, ZGRYZOTY / I UPOJENIE ZWYCIĘSTWEM /W RAMIONA ŚMIERCI !"

Inskrypcja w wersji niemieckiej znajdowała się na tablicy umieszczonej na pomniku głównym.

Na cmentarzu znajduje się 15 grobów pojedynczych, 20 zbiorowych. Pochowano tu 103 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 196 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 387-591 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 21 (fotografia - stan pierwotny)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 56.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 331-335.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 118-119.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 35.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 38.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
VOUK ANTON LANDSTURMMAN JÄGER Австро-венгерская армия
ROSWADOWSKIJ IWAN INFANTERIST Русская армия
OSTHEIMER GEORG PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
PINTARELLI LUIGI ANTONIO INFANTERIST Австро-венгерская армия
MUROVEC FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŠOŠTAR JOSEF LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
REICH KARL LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŠKOBERNE LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAH ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZVEGLIČ ADOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
PERČIČ LUDVIG ERSATZ RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
GODNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIGLAR ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALŠEK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOBNAR JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZERBA GRIGORIJ INFANTERIST Русская армия
DONOFF MICHAEL INFANTERIST Русская армия
SPANOFF MICHAEL GEFREITER Русская армия
TOLL GOTTLIEB UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
KOKOVNIK JOSEF ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Австро-венгерская армия
PACHOR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
CHRISTE EGIDO LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
FINK JOHANNES LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
KOCH OTTO LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
PAUL RUPERT LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
RINDERER JOSEF ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
VOUBLON JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
EICHBERGER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
FELDER JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
JUNNLER ALBERT LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
CEMIN DOMENICO JÄGER Австро-венгерская армия
HOSP ENGELBERT LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
MARCHETTI ANGELO LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
FARAONE GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAJŠEK KARL ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BREZOVNIK FLORIAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŠKODNIK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BREŽNIK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PITRONI MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ESCHGFELLER HEINRICH JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KREUZER JOHANN PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
REICHHALTER RUDOLF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
AMANN JOSEF ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
GASPERI GIUSEPPE LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
FELLNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
RUPP GIOVANNI LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
HÄMMERLE ULLRICH LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
MATTEDI ENRICO LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
RITTGASSER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
NICOLUSSI GIORDANO PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
VIVARI GIOVANNI JÄGER Австро-венгерская армия
RITTER LUDWIG LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
FEYERSINGER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
SCHLAGER ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
MEIER JOHANN G. L. LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
ENRICI GIOVANNI LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
SPIEGEL KARL LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
ANDREATTA LEONARDO JÄGER Австро-венгерская армия
MATT LUDWIG PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
SCHULER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
CAPPELETTI ROMANO JÄGER Австро-венгерская армия
WANNERER HEINRICH LANDSTURMMANN PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
TABARELLI DE FATIS GIUSEPPE JÄGER Австро-венгерская армия
PUCHER ALFONSO LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
KRONBICHLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
WACHTER FIDELIS LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
PLATZER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
TOPLAK MICHAEL FÄHNRICH KANONIER Австро-венгерская армия
HRASTNIK JAKOB ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAJNC ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
HRUP ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BREZOVAR JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PEČKO MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRATUSA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOKEL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NIEDERHOFER SEBASTIAN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
STEINHHAUSER ALOIS LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
LEUPRECHT VALENTIN JÄGER Австро-венгерская армия
STEINACHER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
MATHIS JAKOB LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
KLUCKNER RICHARD JÄGER Австро-венгерская армия
PLANK JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MOHR GEORG LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
SCHIWILOW DAWID INFANTERIST Русская армия
WAKULA AKIMENKO INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 23
Русская армия 190