War graves
in Małopolska
1205100-004
315
164
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do krzyża łacińskiego i ogrodzony płotem z drewnianych sztachet łączących kamienne słupy, nakryte gontowym daszkiem i zwieńczone małym krzyżem łacińskim.. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej. Zamykane jest drewnianymi, dwuskrzydłowymi wrotamii, na którym rozciągnięta jest półkolista draewniana pergola, zwieńczona małym krzyżem.. Główny element cmentarz to dwudziestometrowa, dwukondygnacyjna, kamienna wieża stojąca na kamiennym tarasie. Nakryta jest wysokim gontowym dachem zwieńczonym żelaznym krzyżem. Na czterech elewacjach górnej kondygnacji umieszczone są drewniane krzyże łacińskie. Na północnej, wschodniej i południowej elewacji kondygnacji dolnej umieszczone są żeliwne tablice z inskrypcjami:

“IN REINER HÖHE DUFT UND GLANZ,
UMGRÜNT VON DER FREIEN BERGE KRANZ
MIT DEM FEINDE GESCHORT DEN SIE BEZWANGEN
SIND DES KAISERS SOLDATEN ZUR RUH GEGANGEN
NEUNHUNERT SECHZEHN”

“ZU EHREN SEINER HIER BESTATTETEN 167 HELDENSÖHNE HAT DAS DANKBARE VATERLAND DIESIEN FRIEDHOF ERBAUT”

“IN DIESER HEISS UMSTRITTENEN ERDE
HABEN 135 RUSSISCHE SOLDATEN – IHR GRAB GEFUNDEN”

Mogiły ujęte są w kamienne obramowania i oznaczone drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi, nakrytymi daszkiem. Na krzyżach znajdują się owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Pochowano tu 164 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 148 rosyjskiej oraz 3 osoby, których przynależności armijnej nie ustalono.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 55-168 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 43, GW 62 s. 39. (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.54-55.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 321-326.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 116-117.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 36-37.
Surname Forename Rank Military formation  
MATZEK FRANZ KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
BRÜNNLER EDUARD KORPORAL Austro-Hungarian Army
KIKELY LORENZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MOLEK WLADISLAUS GEFREITER Austro-Hungarian Army
SVAČINA KARL ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
LEVA SEBASTIAN ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
HOLZWARTH HERMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HROMEK GEORG SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŠIK FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
HERRMANN FRANZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
POHANKA KONSTANTIN LANDSTURMMANN KANONIER Austro-Hungarian Army
ISIBSCHENKO IWAN INFANTERIST Russian Army
TKADLEC JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
AMBROŹ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DUBSKÝ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
IVÁNEK ALOIS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TRTEK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JANIČEK WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LIEBSCHER WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DILG EDMUND SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SKERJANC MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOZOLE JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
AJDNIK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ČARGO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GALUN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IEREB JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUPŠE FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PUTIGNA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRAGELJ GASPAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRDINA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUPŠE ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PLANINC LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PESJAK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
URBANČIČ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIHELIN WILHELM KORPORAL Austro-Hungarian Army
ZABERLOŽNIK MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOJČ JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VROZINC MICHAEL RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOTNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUTSCHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GULJA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOSTAJNŠEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLANČNIK FERDINAND LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEDVED JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MRUVLAK THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MĄSIL RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAVLIČ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SPAN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SNOVRŠNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEDEJ JANES LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POHLE FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TERŠEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TURK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRANGESCH MIRKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MALGAJ II JOSEF ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
STEPHARNIK FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
FILIPIČ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRENZENBACHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LIPAR ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LORENZI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WASCHEL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
URŠIC ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOZIČ FELIX KORPORAL Austro-Hungarian Army
MERŠNIK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
METLIČAR FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
OCVIRK JAKOB ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
URBANČIČ JSOEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOPOLOVEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REIH KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GORJUP JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GORJANC ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SENEGAČNIK AUGUST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROŽMAN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZALOKAR DOMINIKUS ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
STERTILKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WACHTER ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SPEGLIČ JAKOB FAHRSOLDAT Austro-Hungarian Army
BRATINA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CIGLAR JOHANN INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
IAZBEC ANTON ERSARZ RESERVIST HORNIST Austro-Hungarian Army
LEGVART VIKTOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUZER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROLLER JULIUS HAUPTMANN Austro-Hungarian Army
ROUS RAIMUND LEUTNANT Austro-Hungarian Army
GALLY JOHANN HAUPTMANN Austro-Hungarian Army
JANISCH JULIUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MARTINEK AUGUST ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
FOERSTER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HICKEL LERENZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SKŘIVÁNEK ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MEŠIČEK HUBERT ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
JURAJDA FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
KASER BOHUMIL KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
SEFČIK ALEXANDER SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KANIA PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOMAČIČ I. INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BERAN FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
SCHAUNA JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
SEDLAČEK EDUARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BABUDA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PETERKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HANAK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TAJZLER JOHANN ERSARZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
POSPICHAL ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VYBIRAL JOSEF ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
ONDERKA RUDOLF ERSTAZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
LOUČKA FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
NÉMEČIK FLORIAN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RIČANEK PETER SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HANDA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LOUBAL OSKAR LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BOBČIK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CYPRIR FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MALINA STANISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VEČERKA JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MILČAK LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
UHLIŔ STANISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BALAJA ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MAZÁČ JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VOJVADIK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PLANER ANTON TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
RUPRET VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOBIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOHINEC MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIKL JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SMODIŠ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOVAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LOZEJ RAFAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIERZDOVNIK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BLAGOVIČ ALOIS KORPORAL Austro-Hungarian Army
MASTNAK ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRAJUHA BOŻO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
IAKULIN JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZNIDARŠIČ FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOGU BLAS ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
PRCAN MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STERDIŠIČ PETER ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
LUŽAR KARL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOVAK HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SITER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRABNER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUBER RICHARD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHULZ GEORG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WESTMERMAYER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZIMMERMANN RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TRUNNER ADOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEURER ULRICH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GABRIEL ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEUBAUER AUGUST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WEGSCHEIDER LUDWIG SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KROPF FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DWORŠAK ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRIMMEL LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
OTRUBA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KAINZ RICHARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WIESER KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HRDLICKA OTTO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WEINHANDEL ANTON KORPORAL Austro-Hungarian Army
POTZINGER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOCK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MIŠKOL ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRUMMER FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
WAGNER PETER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TALAB RUDOLF ERSATZ RESERVIST PIONIER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 147
Austro-Hungarian Army 1
3