War graves
in Małopolska
1205040-005
93
54
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony wschodniej dwoma krótkimi odcinkami muru kamiennego zakończonymi słupem zwieńczonym kulą oraz płotem z metalowych prętów, a z pozostałych stron – murem kamiennym. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką. Na wprost wejścia, w zachodnim ogrodzeniu, znajduje się trójkątna ściana pomnikowa z betonowym krzyżem i wnęką na tablicę inskrypcyjną.

Mogiły rozmieszczone są w dwóch równoległych rzędach. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– żeliwnych krzyży z tarczą na skrzyżowaniu ramion na betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyży lotaryńskich z motywem liści lipy na betonowych cokołach,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwną tablicą imienną.
 
W 14 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 43 z niemieckiej i 28 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 39.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1531-1563 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 82 (3 fotografie archiwalne) GW 62 s. 155 (fotografia archiwalna).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowej, sygn. 3/1/0/9/5981 (2 fotografie archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 480-482.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 169.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 96.
Surname Forename Rank Military formation  
MALARZ JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BILD KARL MUSKETIER German army
NOACK REINHOLD UNTEROFFIZIER German army
PIEL [PIEHL] HERMANN PIONIER German army
ALMUS WILHELM ERATZ RESERVIST German army
BETHKE AUGUST ERATZ RESERVIST German army
BUCKER WALTER ERATZ RESERVIST German army
MITTAG WILHELM ERATZ RESERVIST German army
PREUSS MARTIN ERATZ RESERVIST German army
WEILANDT EWALD ERATZ RESERVIST German army
MÜLLER MAX UNTEROFFIZIER German army
JETTKANT FRITZ GEFREITER German army
DRZEWIECKI JOHANN ERSATZ RESERVIST German army
BAGINSKI PAUL LANDWEHRMANN German army
BECKER WALTER VIZEFELDWEBEL German army
KMOCH WALTER UNTEROFFIZIER German army
BÖHM EMIL UNTEROFFIZIER German army
DAHL PAUL GEFREITER German army
RAGOWSKI [ROGOWSKI] RICHARD GEFREITER German army
PRZYBYCZ [PRZYBYSZ] MICHAEL LANDWEHRMANN German army
BOTZKI AUGUST MUSKETIER German army
LINNENBAUM FELIX German army
PFENNIG OTTO German army
LEHNINGK WILHELM MUSKETIER German army
NEUSCHÜTZ HANS MUSKETIER German army
TEICHERT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
HOFFMANN GUSTAV MUSKETIER German army
KOSCHAN REINHOLD MUSKETIER German army
LEHMANN RICHARD MUSKETIER German army
SCHMIDT PAUL MUSKETIER German army
SCHILLER MAX MUSKETIER German army
MÜLLER HERMANN MUSKETIER German army
KNABE BERNHARD ERSATZ RESERVIST German army
JOST KARL MUSKETIER German army
JURAJČAK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TEICHMANN WILHELM ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
EBNER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIMA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HORAK KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
THRAMS OTTO MUSKETIER German army
WARNKE KLEMENS MUSKETIER German army
WENZEL HANS MUSKETIER German army
PIECH PAUL MUSKETIER German army
KOPTO AUGUST MUSKETIER German army
BUNTROCK REINHOLD WILLY RESERVIST German army
VOREITER WILHELM UNTEROFFIZIER German army
FÖRSTER PAUL MUSKETIER German army
HERMANN OTTO PIONIER German army
SELLWIG FRITZ PIONIER German army
FREITAG LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRUNNER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÖLLNER FERDINAND INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GANSEL ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHNA RUDOLF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 11
Russian Army 28